Uutiset

Akkijärveläiset pyrkivätjätevesiverkkoon

Hauhon Akkijärven kylän asukkaat pyrkivät jätevesiverkkoon, jota Hämeenlinnan seudun vesiyhtiö parhaillaan rakennuttaa Eteläisistä kohti kirkonkylää. Kyläläiset huolestuivat verkkoon liittymisen vaikeutumisesta, kun ilmeni, että johtolinja kiertää kylän.

Vesiyhtiön toimitusjohtajan Timo Heinosen mukaan johtolinja siirrettiin 300 metriä kylästä poispäin siksi, että kylän kautta viemärilinja olisi pitänyt vetää 20 metriä ylämäkeä.

Uusien jätevesimääräysten vuoksi haja-asutusalueen asukkaat joutuvat joko rakentamaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän tai liittymään julkiseen verkkoon.