Uutiset

Aktivismi hyväksyttävää kansalaisvaikuttamista

Kokoomusnuori Kai Lindqvist kyseenalaisti (HäSa 8.2.) toimittaja Riikka Happosen nuorten äänestyskäyttäytymistä käsittelevää artikkelia.

Happosen artikkeli oli vain yksi monien vastaavien joukossa, mutta erosi useimmista kuitenkin siinä, että näkökulma oli kohdistettu nuoriin ja vaihtoehtoja oli nostettu esiin myös kolmen tällä hetkellä suurimman, median paapoman puolueiden ulkopuolelta.

Lindqvist paheksui Happosen tapaa analysoida nuorten äänestyskäyttäytymistä yksittäisillä lausahduksilla. Omassa kirjoituksessaan Kai Lindqvist kuitenkin yleisti vastaavilla yksittäisillä lausahduksilla punavihreiden ajatusten kannattajat vaikuttajiksi, joiden toimintatapoihin kuuluvat usein ei-perinteiset, epäpoliittiset menetelmät ja lainvastainen aktivismi.

Näen punavihreyden yhdistämisen Lindqvistin mainitsemiin turkisyrittäjiin kohdistuvaan sabotointiin ja väkivaltaiset mielenosoitukset myös yksittäisenä lausahduksena, joka kuvastaa enemmän kirjoittajan omia ennakkoluuloja kuin todellisuutta. Lainvastaisista teoista vastaavat ennemminkin anarkistit, jotka eivät toiminnallaan edusta mitään poliittista aatetta, väriä tai suuntaa.

Aktivismi, myös radikaali sellainen on hyväksyttävää kansalaisvaikuttamista, joka omalta osaltaan lisää demokratian toteutumista. Hillityllä kansalaistottelemattomuudella ja yleiset käyttäytymissäännöt sivuuttavalla toiminnalla on vuosikymmenten saatossa muutettu maailmaa paremmaksi ja tehty erinomaisia keskustelunavauksia esimerkiksi ympäristön suojeluun ja ihmisoikeuksiin liittyvissä aiheissa.

Korostan kuitenkin, että missään olosuhteissa oman kantansa ilmaisu ei saa aiheuttaa fyysistä vahinkoa julkiselle tai yksityiselle omaisuudelle tai olla luonteeltaan väkivaltaista.

Olen itse ehdolla eduskuntaan ja haluan vaikuttaa asioihin poliittisesti, mutta en kuitenkaan tule vähentämään uskoani aktivismin voimaan. Uskon nuorten kasvavan kiinnostuksen erityisesti vihreiden ja Vasemmistoliiton politiikkaa ja nuorisotoimintaa kohtaan johtuvan myös siitä, että nuorien ja vielä syntymättömien sukupolvien elämää parantavan politiikan lisäksi heillä on uskallusta ottaa kantaa asiaan myös näkyvien, tavallisesta politiikasta poikkeavilla tavoilla.

Demokratia ei ole ainoastaan poliittista keskustelua kiristävissä kauluspaidoissa. Se on myös kaikkien nähden tapahtuvaa äänekästä, tunteita kuohuttavaa vapautta ilmaista omaa mielipidettään.

Aivan kuten kokoomuslainen Lindqvist mainitsi, on kaikilla oikeus oman mielipiteensä muodostamiseen, jota median ei kuulu ohjailla, mutta tilastollinen tosiasia on myös se, että poliittisten nuorisojärjestöjen toiminnassa vihervasemmistolaisuus on pystynyt aktiivisimmin nostamaan kannatustaan.

Paavo Raappana

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

21.1.2020