Uutiset

Älä ulkoista äänioikeuttasi

Politiikan suuret haasteet liittyvät talouteen ja työllisyyteen. Mutta ehkä vielä suurempi haaste on, miten luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä, jolla ehkäistään ihmisten syrjäytymistä. Nykyään monet ihmisen kohtaamista riskeistä ovat sellaisia, että niihin on vaikea vasta kansallisen lainsäädännön keinoin.

Paljon on kiinni siitä, miten ihmisinä kohtelemme toinen toisiamme.

Yhtä paljon on kiinni siitä, millaisiin kansainvälisiin sopimuksiin pääsemme, jotta globaalin talouden kovalle kilpailulle saadaan ihmiskasvot ja inhimillisemmät reunaehdot.

Euroopan unionin tasolla on syytä etsiä yhteisiä pelisääntöjä vaikkapa sille, miten yritykset kilpailuttavat työelämän pelisääntöjä.

Yritysten siirtyminen ja kansallisvaltioiden kilpailu työpaikoista ei saa johtaa ihmisten oikeuksien polkemiseen. Inhimillisyys häviää, jos talouskilpailun voittajana selviää se, joka kovimmalla kädellä kohtelee työntekijöitään.

Kansainvälisen työjärjestön Ilon tutkimus puhui raakaa puhetta maailmasta, jossa rahan valta on ylisuurta. Kilpailua käydään jopa ihmisten terveydellä.

Tutkimus muistutti meitä, että maailmassa kuolee 350 000 ihmistä työtapaturmissa vuosittain ja työperäiset sairaudet menehdyttävät vielä enemmän ihmisiä. Työ tappaa ihmisen joka 15. sekunti.

Me emme voi lähteä kilpajuoksuun tällaisen maailmatalouden kanssa, vaan meidän on luotettava omaan osaamiseemme ja muistettava, että Suomi ei ole ainoa maa, joka kärsii lyhyiden voitontavoittelujen politiikasta. Globalisaation inhimillisten kasvojen löytämiseksi on tehtävä työtä.

Eurooppalaisella yhteisellä tahdolla on merkitystä ihmisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajana. Euroopan sisämarkkinat ovat niin suuret, että niiden pelisäännöillä on iso vaikutus Suomenkin työllisyyteen ja työelämän pelisääntöihin.

Euroopan unioni on myös niin iso toimija kansainvälisesti, että sen sanalla on painoarvoa globaalin talouden pelisäännöistä neuvoteltaessa.

Ei siis ole yhdentekevää, millaisin arvoin unionin politiikkaa rakennetaan.

Liikummeko kohti kylmää kapitalismia, jossa vain rahalla on arvoa vai rakennammeko sosiaalista Eurooppaa, jossa talous on väline ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Suomessa politiikan arvoerot ovat viimeaikojen keskustelussa nousseet pintaan. Hallitusyhteistyö yhdenmukaistaa puolueiden julkikuvaa, mutta oppositiossa puolueiden kuva usein kirkastuu. Niin hyvässä kuin pahassa.

Kokoomuksen todellista linjaa etsitään puolueen puheenjohtajakamppailussa. Eurooppalaisen konservatismin kylmät kasvot tasaveromalleineen ja työttömien syyllistämisineen ovat nousseet myös suomalaisen politiikan esityslistalle.

Kun EU-parlamentti äänesti siitä, tuleeko työntekijöillä olla oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikoilla, äänestivät demarit kyllä ja konservatiivit ei.

Kun parlamentti äänesti siitä, tuleeko pesuaineiden olla ympäristöystävällisiä ja tuleeko syöpää aiheuttavat ainesosat pesuaineissa kieltää, äänestivät demarit kyllä ja konservatiivit ei.

Parlamentin äänestyksessä siitä, tuleeko naisten syrjiminen ja seksuaalinen ahdistelu työelämässä kieltää, äänestivät sosialidemokraatit kyllä ja miten luulette konservatiivien äänestäneen. Jos joku väittää, että kaikki poliitikot ovat samanlaisia, kannattaa testata demarinaisia. Enpä usko, että kukaan heistä jakaa eurosiskojensa näkemyksiä. Värillä on siis väliä.

Naisilla on paljon yhteistä politiikassa. Mutta naisilla on myös eroja, jotka syntyvät elämänkokemuksen, arvomaailman ja poliittisen maailmankatsomuksen mukaan. Euroopan unioni tarvitsee enemmän naisia yleensä, mutta hyvinvointiyhteiskunnan arvoja puolustavia naisia erityisesti.

Meillä on edustava joukko osaavia naisia, joilla järki ja tunne kulkevat käsi kädessä päätöksiä tehtäessä. Heidän arvonsa on punnittu elämän arjessa ja politiikan pitkässä uurastuksessa. Ota selvää EU-ehdokkaista pintaa syvemmältä.

EU-vaaleissa demareiden suurin vihollinen ei ole kannatuksen puute, vaan se, että kaikki kannattajat eivät lähde äänestämään. He yrittävät talouden muotivirtausten mukaan ulkoistaa demokraattisen vaalivaikuttamisen jonkun muun kontolle. Vastusta tällaista epätervettä työnjakoa ja äänestä. Huolehdi myös, että läheisesi äänestävät. Valitse omasi.

Tarja Filatov (sd.)
Kirjoittaja on hämeenlinnalainen työministeri

Päivän lehti

28.9.2020

Fingerpori

comic