Uutiset

Alikulun avaukseen varaudutaan autokeskuksen kohdalta

Toistaiseksi käyttämättä ollut rautatieradan alikulkutunneli Hämeenlinnan Kirstulassa saatetaan avata jättimäisen Sunny Car Center -autokauppakeskuksen tontin rakentamisen yhteydessä.

Alikulku on rakennettu radan rakentamisen yhteydessä, ja sillä on asemakaavassa varauduttu radan molemminpuolisten alueiden rakentamiseen tulevaisuudessa. Itse tunneli on täytetty maalla.

Nyt tehtävän asemakaavamuutoksen yhteydessä autokaupan keskuksen tontilta varataan katuyhteys alikululle.

-Se, tuleeko alikulun aukaisun tarve heti autokeskuksen yhteydessä, ratkeaa kevään aikana, kun alueen liikenneselvitykset valmistuvat. Alikulun toisella puolella olisi järkevää olla ennen avaamista jotain maankäyttöä tai valmis katu, johon se liittyy, sanoo yhdyskuntarakenteesta vastaava tilaajajohtaja Päivi Saloranta.

Ainakaan toistaiseksi radan ja Pälkäneentien välisellä alueella ei ole kumpaakaan.

Toiselta puolelta jatkoyhteydet mietitty

Maakuntakaavassa on varauduttu siihen, että alikululta olisi tulevaisuudessa yhteys sekä Pälkäneentielle että pitkin radan vartta Hattulan puolelle Parolaan. Tällä pyritään välttämään Kirstulan alueelle muutoin ehkä syntyviä liikennesumppuja sekä helpottamaan nykyisten moottoritien ramppien vetokykyä.

Alueen liikennejärjestelyt pitää muutoinkin selvittää tarkkaan, jotta ajoyhteydet pohjoispäässä oleville pientalotonteille, nykyiselle lumenkaatopaikalle sekä tuleville pysäköintialueille ovat riittävät ja turvalliset.

Avaus muutama satatuhatta euroa

Asemakaavamuutoksen laatija arkkitehti Sampo Perttula Pöyry Finland oy:stä kertoo, että alikulku on rakennepiirustusten mukaan ”täysimittainen ja 3-aukkoinen”, eli ajokaistojen lisäksi molemmin puolin on merkitty kevyen liikenteen väylät.

Hän ehdottaa uudessa kaavassa kevyen liikenteen väylää vain toiselle puolelle, mutta Päivi Saloranta on toista mieltä.

-Tilavarauksessa kannattaa varautua isompiin ratkaisuihin, vaikka niitä ei sitten toteutettaisikaan, hän toteaa viitaten tulevien vuosien liikenteen kasvuun alueella.

Jos ja kun alikulku päätetään kaivaa auki, kustannukset eivät Salorannan mukaan ole päätä huimaavat, koska itse alikulku on jo rakenteellisesti valmis.

-Se on enää normaalia kadunrakentamista, kun sinne mennään. Se, mikä vähän nostaa kustannuksia, on maa, joka imee vettä. Vedenohjaimet täytyy miettiä tarkasti. Ehkä puhutaan muutamista sadoistatuhansista euroista.

Alikulun rakentaminen voisikin osoittautua kaupungille liian hintavaksi. Kaupunki päätti vuonna 2009 luopua kustannussyistä Sairionrantaan suunnitellusta alikulusta, joka olisi maksanut 1,3 miljoonaa euroa. (HäSa)