Uutiset

Alueellisen riistaneuvoston työ on käynnistynyt

Kuvituskuva

Etelä-Hämeen alueellisen riistaneuvoston ensimmäinen iso työtehtävä on hirvikannan hoitosuunnitelman tekeminen. Alueelliset riistaneuvostot ovat riistahallinnossa uusia toimielimiä.

Riistahallinnon rakenteellisesti uudistanut riistahallintolaki astui voimaan viime maaliskuun alussa. Aiemmat Metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdistettiin Suomen riistakeskukseksi. Riistanhoitoyhdistykset jatkavat käytännössä aiempien tehtäviensä hoitamista.

Alueelliset riistaneuvostot toimivat Suomen riistakeskuksen yhteydessä. Riistaneuvostojen tehtävänä on esimerkiksi osallistuminen riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien alueelliseen valmistelu- ja päivittämistyöhön. (HäSa)