Uutiset

Amatööritulkkaus vaarantaa oikeusturvan

Kuvituskuva

Viime aikoina julkisuudessa on kirjoitettu ongelmista, joita amatöörien tulkkaukset aiheuttavat oikeudenkäynneissä. Suomen Tietotoimisto kertoi hiljattain törkeästä huumejutusta, jossa kuulopuhe vaihtui silminnäkijätodistukseksi tulkin virheen takia. Jutun mukaan harvinaisia kieliä tulkataan yhä useammin amatöörien voimin, kun harvinaisimpia kieliä puhuvat tulkit ovat kiven alla. Tällöin tulkkaajaksi voi päätyä kuka tahansa.

Amatööritulkkien käyttäminen on ongelma. Oikeudessa voi syntyä tilanteita, joissa oikeusturva on vaarassa horjua ja tuomioistuimen päätös perustua virheellisiin lausuntoihin. Näin käy, jos todistaja ymmärtää kysymyksen väärin tai todistajan kertomus tulkataan väärin. On myös kyseenalaista, ymmärtääkö tulkki itsekään käsiteltäviä asioita, jos hän on aivan maallikko, jonka taitoja ei ole kehitetty eikä punnittu minkäänlaisessa tulkkikoulutuksessa.

Ongelmana ei kuitenkaan ole ammattimaisten tulkkien puute kuten helposti väitetään. Ammattimaisia asioimistulkkauspalveluja tarjoavat toimistot seulovat jatkuvasti uusia, alalle sopivia ihmisiä tarkalla rekrytoinnilla, kouluttavat heitä ja varmistavat tulkkiensa osaamisen laadunseurannalla. Tulkkaus- ja käännösalan johtavilla yrityksillä onkin varsin hyvät valmiudet saada osaava tulkki paikalle oikeusistuntoihin. Monetkaan käräjäoikeudet eivät tilaa tulkkausta ammattimaisilta palveluntarjoajilta, vaan käyttävät omia haastemiehen tulkkiluettelojaan, joille tuntuu pääsevän kuka tahansa kieltä jotenkin hallitseva.

Erityisen kärjistynyttä amatööritulkkien käyttö on pääkaupungissa. Helsingin käräjäoikeuden hallinto-osasto on linjannut oikeudenistuntojen tulkkauskustannukset niin alhaisiksi, että vastuullisesti toimiva palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan koulutetun tulkin palveluja sillä hinnalla.

Hintaraja kuvastaa valitettavan väheksyvää asennetta asiakkaita ja heidän oikeusturvaansa kohtaan. Kyllähän perusolettamus on, että asiakas haluaa tietää ja ymmärtää, mitä oikeudessa puhutaan. STT:n jutussa käräjätuomari Liisa Pauli vetoaa avustajien merkitykseen ja toteaa, että avustajalla on suurempi merkitys kuin tulkilla. Kommentti herättää kysymyksen, tietääkö avustajakaan aina mitä hänen päämiehensä haluaa sanoa, jos tulkkaus hoidetaan amatöörimäisesti.

Tulkkaaminen on koulutettujen ammatti-ihmisten työtä siinä missä asianajajien ja tuomareiden työ oikeisiin ratkaisuihin pääsemiseksi. Jos asioiden ymmärtäminen kielivaikeuksien vuoksi horjuu, ei tuomioidenkaan oikeellisuuteen voi luottaa.

Ilpo Luostarinen

toimitusjohtaja

Semantix Lingua Nordica Oy

Päivän lehti

26.1.2020