Uutiset

Ambulanssit saman katon alle

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi toukokuussa uuden lainsäädännön myötä kunnilta sairaanhoitopiireille.

Sairaanhoitopiireillä on aikaa vuoteen 2013 asti päättää, miten ensihoitopalvelut hoidetaan.

-Käymme parhaillaan keskusteluja pelastuslaitoksen kanssa ensihoitopalvelun järjestämisestä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Jarmo Väänänen kertoo.

Pelastuslaitos hoitaa tällä hetkellä ensihoitopalveluita kaikkialla muualla maakunnassa paitsi Hattulassa, Lopella ja Hausjärvellä. Lisäksi pelastuslaitos hoitaa sairaanhoitopiirin siirtokuljetukset.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitopäällikön Markku Saarisen mukaan Kanta-Hämeessä on vielä toistaiseksi pelastuslaitoksen lisäksi kolme yksityistä palveluntuottajaa: Lopen sairaankuljetus Oy Lopella, Med Group Hausjärvellä ja Hes Sairaankuljetus oy Hattulassa.

-Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta todennäköisesti pelastuslaitos alkaa hoitaa koko maakunnan ensihoitopalvelut, Saarinen arvelee.


Tehy huolissaan laadusta

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on huolissaan ensihoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta ensihoitopalvelujen muutoksissa. Järjestön mukaan asetus antaa mahdollisuuden palkata ensihoidon tehtäviin työntekijöitä, joilla ei ole terveydenhuollon peruskoulutusta.

Väänäsen mukaan neuvotteluissa käydään läpi myös henkilökunnan pätevyysvaatimukset.

Tehyn kannanotossa sairaanhoitopiirien kuntayhtymien hallituksille vaaditaan, että ensihoidossa toimivat henkilöt ovat suorittaneet terveydenhuollon ammattitutkinnon.


Koko maakunnassa samat kriteerit

Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä. Väänänen ymmärtää Tehyn huolen ensihoidon henkilökunnan ammattitaidosta.

-Kanta-Hämeessä ei ole ollut ristiriitaa neuvottelujen tavoitteissa. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus hyvään ensihoitoon riippumatta siitä, missä päin maakuntaa asuu, Väänänen summaa.

Saarisen mukaan potilashoitotyö on turvattu Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella, koska ensihoitoyksikössä on aina terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä.

-Ambulanssiemme henkilöstöstä aina vähintään toisella on sairaanhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulu tutkinto ja toinen on koulutukseltaan vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö eli lähihoitaja tai pelastaja- tai palomies-sairaankuljettaja -tutkinnon suorittanut.

Kaikilla ambulansseissa työskentelevillä on nykyisen lainsäädännön mukainen pätevyys toimia ensihoitotyössä.

-Tehyn huoli on ainakin Kanta-Hämeen kohdalla turhaa, Saarinen sanoo. (HäSa)