Uutiset

Ampumarata saa ympäristöluvan Tervakoskella

Tervakosken Huistissa sijaitseva Pirttisuon ampumarata on saamassa ympäristöluvan. Janakkalan ympäristölautakunta päätti asiasta tällä viikolla.

Uusi lupa rajoittaa ampumaradan käyttöä hieman tiukemmin kuin nykyisin käytössä olevat lupaehdot. Kun ammunta oli aiemmin sallittu pienoiskivääri- ja pistooliradoilla arkisin kello 10-19, uuden luvan mukaan ampuminen on sallittu kello 12-19.

Lauantaisin saa ampua vain pienikaliiberisilla aseilla. Ampumisaika lauantaisin on puolestapäivästä kello 16:een.

Hirviradalla saa ampua arkisin kello 12-19, mutta haulikkoradoilla vain tiistaisin ja torstaisin kello 12-19.


Pohjavettä ei saa pilata

Toiminnan harjoittajan eli Janakkalan riistanhoitoyhdistyksen tulee estää maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Aluksi sen pitää selvittää maaperän pH, ja tarvittaessa pH on saatettava kalkituksella lähelle neutraalia tasoa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Alueen sade- ja sulamisvedet on johdettava niin, että penkat ja haulien leviämisalue pysyvät mahdollisimman kuivina.

Radan käyttäjiltä on edellytettävä rekisteröitymistä, ja riistanhoitoyhdistyksen on pidettävä kirjaa kunkin radan käytöstä.

Lupaviranomaiselle eli Janakkalan ympäristötoimelle on toimitettava näytteenottoon perustuva tieto rata-alueelta pois virtaavan pintaveden laadusta.

Lupa on voimassa toistaiseksi. Sitä noudatetaan, vaikka joku valittaisi luvasta hallinto-oikeuteen.


Vanhasta lupapäätöksestä valitettiin

Tähän asti ampumaradalla on noudatettu lupaehtoja, joista ympäristölautakunta päätti vuonna 2008. Lupa ei saanut lainvoimaa, sillä siitä valitettiin.

Lopulta Vaasan hallinto-oikeus palautti asian takaisin Janakkalan ympäristölautakuntaan. Hallinto-oikeus katsoi, että silloiseen hakemukseen liittyvät selvitykset olivat puutteellisia. (HäSa)