Kolumnit Uutiset

Annetaan kanahaukan elää rauhassa

Kovin vahvasti ei ole saanut tuulta purjeisiinsa kansalaisaloite kanahaukan rauhoituksen osittaisesta purkamisesta. Tässä vaiheessa aloitteen on allekirjoittanut vain vajaat parituhatta kansalaista.

Jotta aloite etenisi eduskunnan käsiteltäväksi, pitäisi puolen vuoden kuluessa eli elokuun alkupäiviin mennessä saada kerättyä vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Tavoite on toivottoman kaukana – onneksi.

Kanahaukka on aina ollut eräs linnustomme vihatuimmista ja vainotuimmista lajeista, yhdessä huuhkajan ja maakotkan kanssa. Se sai ensin pesimäaikaisen lain suojan vuonna 1979 ja täyden rauhoituksen Euroopan viimeisenä petolintuna vuonna 1989.

Tätä ennen lainsuojattomia lintuja lahdattiin säälimättä, koska ne pyrkivät samoille apajille metsästäjien kanssa. On arvioitu, että ennen rauhoituspäätöstä henkensä menetti jopa 5 000–6 000 kanahaukkaa vuosittain.

Kanta kesti aikanaan rajun verotuksen yllättävän hyvin, koska saaliiksi jäi etupäässä kokemattomia nuoria lintuja, joiden selviytymismahdollisuudet luonnossa ovat muutenkin heikommat. Nykyisin tilanne on kuitenkin toinen.

Kanahaukka on vanhojen havu- ja sekametsien peruslaji, jonka pesimäkannaksi arvioidaan nykyisin vain noin 5 000 paria. Vaikka kanta onkin yhä elinvoimainen, on parimäärä ollut hienoisessa laskussa jo vuosikymmeniä.

Alamäen syynä pidetään vanhojen metsien pirstaloitumista sekä metsäkanalintujen yleistä ahdinkoa. Varsinkin viimemainittua on usein virheellisesti väitetty kanahaukan aiheuttamaksi, mikä ei suinkaan pidä paikkaansa. Kanahaukka on metsäkanalintujen tavoin elinympäristömuutosten uhri.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on sallia erityisesti nuorten kanahaukkojen metsästys sellaisilla alueilla, joilla harjoitetaan laajamittaista riistanhoitoa. Tällaiset alueet houkuttelevat nuoria itsenäistyviä yksilöitä helpon saaliin toivossa, mutta kokemattomina saalistajina niiden aiheuttama verotus jäänee varsin vähäiseksi.

Rauhoituspäätöksen mahdollinen purku on kuin vetäisi tapin irti veneestä. Se saattaisi koitua monen muunkin petolintulajin turmioksi ja avaisi samalla tietä yhä uusille poikkeuslupahakemuksille.

Vaikka petolintuihin kohdistuva vaino ei ole vieläkään tyystin loppunut, on se kuitenkin jo selvästi vähentynyt. Siitä kertoo myös aloitteen allekirjoittajien vähäinen määrä.

Annetaan kanahaukan elää rauhassa.

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic