fbpx
Uutiset

Antibioottien käyttö vähenee, mutta sairaanhoitopiireissä on isoja eroja

Sairaanhoitopiirien välillä on suuriakin eroja erityisesti laajakirjoisten antibioottien kulutuksessa. Bakteerien resistenssi kasvaa, mutta enemmistö ammattilaisista ei pidä ohjeistuksen muuttamista tarpeellisena.
Systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus (vas.) ja moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa käytettävien lääkkeiden kulutus eri sairaanhoitopiireissä vuonna 2018. Käyttöannoksia tuhatta asukasta kohden vuorokaudessa. Kuva: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Systeemisten bakteerilääkkeiden kulutus (vas.) ja moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa käytettävien lääkkeiden kulutus eri sairaanhoitopiireissä vuonna 2018. Käyttöannoksia tuhatta asukasta kohden vuorokaudessa. Kuva: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Antibioottien käyttö vähenee Suomessa kokonaisuutena, mutta ei kaikissa lääkeryhmissä eikä kaikissa sairaanhoitopiireissä. Näin on siitä huolimatta, että mikrobien resistenssi eli vastustuskyky lääkkeitä kohtaan paranee koko ajan.

Resistenssin vuoksi lääkkeiden teho laskee, mitä on pidetty vakavana uhkana erityisesti niin sanottujen sairaalabakteerien vuoksi. Aiemmin tiettyyn mikrobiin tehonnut lääke ei välttämättä enää tehoa, mikä tekee jopa tavallisten infektioiden hoidosta vaikeampaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan useille eri antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyvät Suomessa. Tilastot perustuvat lääkeiden myyntimääriin vuonna 2018.

Sienilääkkeissä ei laskutrendiä

THL:n mukaan mikrobilääkkeiden kulutus on vähentynyt Suomessa tasaisesti, ja on edelleen hieman alhaisempi kuin Euroopassa keskimäärin.

Eri sairaanhoitopiirien välillä on kuitenkin suuria eroja.

Bakteerilääkkeitä käytetään eniten Kymenlaakson, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. Vähiten lääkkeitä kuluu Keski-Suomen ja Vaasan piireissä. Kanta-Häme kuuluu keskikastiin.

Käytössä on selvä laskutrendi kaikissa muissa paitsi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Sienilääkkeiden puolella lasku on selvästi vähäisempää, ja enemmistössä sairaanhoitopiireistä varsinaista laskutrendiä ei ole edes nähtävissä.

Laajakirjoisia antibiootteja käytetään “huomattavan” paljon

Moniresistenttien eli useille antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien torjunnassa käytettyjen antibioottien käytössä ei kuitenkaan näy minkäänlaista laskua. Käyttö on pikemminkin lievässä kasvusuunnassa, mikä johtuu käytön lisääntymisestä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä.

Lääkeryhmästä löytyvät myös suurimmat sairaanhoitopiirien väliset erot. Eniten laajakirjoisia antibiootteja käytetään Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä.

Erot näiden ja esimerkiksi koko pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirien välillä ovat yli kaksinkertaisia.

THL:n mukaan näitä lääkkeitä käytesään Suomessa “huomattavan runsaasti”, vaikka bakteeriresistenssitilanne ei ole erityisen paha. Kun kyseessä ovat erittäin tehokkaat lääkkeet, lisää erityisesti tämän ryhmän lääkkeiden käyttö resistenssiriskiä.

Ammattilaisten asenteessa parannettavaa?

Riskeistä huolimatta enemmistö suomalaisista terveysammattilaisista katsoo, ettei antibioottien määräämiseen, antamiseen ja jakeluun liittyvissä käytännöissä ole parantamisen varaa.

Seikka selviää eurooppalaisesta kyseytutkimuksesta.

– Tämä voi hidastaa uusien ja parempien antibiootteihin liittyvien käytäntöjen omaksumista, varoittaa THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi laitoksen tiedotteessa.

33 000 kuolemaa Euroopassa

Mikrobilääkeresistenssi eli antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia.

Tästä seuraa, että kyseistä antibioottia ei voi enää käyttää bakteerin aiheuttamien infektioiden hoitoon.

Ilmiö johtuu nopeasti lisääntyvien mikrobien biologiasta, mikä mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin.

Yhä useammat bakteerit ovat kehittäneet vastustuskyvyn antibiooteille, ja tilanne on pahenemassa.

Euroopassa jo noin 33 000 ihmistä vuodessa kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa

Bakteerien lisäksi myös muilla mikrobeilla, eli viruksilla, sienillä ja alkueläimillä, esiintyy lääkeresistenssiä.

Menot