fbpx
Uutiset

Apteekkien vero karsii paperityötä

Apteekkien lupamaksuihin kaavaillaan muutosta. Apteekkilupien muuttuminen henkilökohtaiseksi veroksi vähentäisi turhaa paperityötä sekä apteekeissa että viranomaisilla.

– Tähän saakka aluehallintovirastot sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ovat joutuneet pitämään erillistä hallintojärjestelmää apteekkimaksujen kantoa varten. Kun maksu siirtyy verohallinnolle, järjestelmää ei enää tarvita, kertoo ylitarkastaja Henna Ritari valtiovarainministeriöstä.

Muutosta valmistellaan parhaillaan. Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy syyskuun 18. päivä. Lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2017.

APTEEKKIMAKSUJA kerätään vuosittain noin 156 miljoonaa euroa. Veroa valmistelleen työryhmän arvio on, että maksun muuttaminen veroksi ei vaikuta kertyvään summaan.

Myös veron määräytymisperusteet pysyisivät pääosin samanlaisina kuin nykyisessä apteekkimaksussa.

– Vero määräytyisi liikevaihdon mukaan kuten apteekkimaksukin. Isot apteekit maksaisivat siis paljon veroa, pienimmät eivät lainkaan. Tällä järjestelmällä on pyritty myös tasaamaan tuottoja, kun toiset yrittäjät saavat liiketoiminnan kannalta huonomman paikan kuin toiset, Ritari sanoo.

MUUTOS TEKISI apteekkiverosta henkilökohtaisen. Se rinnastuisi muihin oma-aloitteisesti ilmoitettaviin veroihin kuten arvonlisäveroon.

Koska apteekkimaksu peritään syksyllä ja vero keväällä, siirtymävaiheessa veron maksamista voisi lykätä. Siispä vuoden 2017 vero kannettaisiin vasta keväällä 2018.

Apteekit hoitaisivat kaikki veroasiansa samassa paikassa, joten muutoksen pitäisi helpottaa myös apteekin omistajien arkea. Suomen apteekkariliiton puheenjohtaja Marja Ritala ei näe muutosta kovin merkittävänä.

– Jotkut häviävät ja jotkut voittavat. Elämme hyvin digitaalista aikaa, joten paperityö on muutenkin jo aika vähäistä.

Asiasanat

Menot