fbpx
Uutiset

Armeija haluaa penkoa työntekijöidensä sähköpostia

Armeijan sähköpostiohjeistus antaa työnantajalle mahdollisuuden käydä tutkimassa työntekijöiden sähköposteja.

Sähköpostiosoitteen haltijoiden on allekirjoitettava sopimus, jolla he antavat työnantajalle tähän luvan.

Kuluvan kevään aikana käyttöön otettavan ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei henkilökohtaiseen postilaatikkoon jää makaamaan tärkeätä organisaatiolle kuuluvaa postia, kun osoitteen haltija ei itse syystä tai toisesta ole avaamassa postejaan.

Armeijan ohjeistus on hyvin yksityiskohtainen ja siitä käy kiistatta selville, että tarkoitus ei ole urkkia yksityissähköposteja. Työsähköpostissa työnantaja on viestinnän osapuoli, ja sillä on oikeus käsitellä posteja.

Siltä osin armeijan ohjeistus on täysin hyväksyttävä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää tiukat pelisäännöt viestien käsittelylle työnantajan sähköpostissa.

Postin lähettäjän oikeudet vaarantuvat
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan organisaatiolle kuuluvien postien etsintä kuitenkin aiheuttaa tietoturvaongelman, joka koskee yksityisen sähköpostin lähettäjää. Myös tällä on oikeus loukkaamattomaan kirjesalaisuuteen.

– Ajatellaan, että työterveyslääkäri lähettää henkilölle tämän terveystietoja, jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Näiden tietojen joutuminen jonkun muun haltuun rikkoo lääkärin salassapitovelvollisuutta. Viestinnän luottamuksellisuus suojaa myös viestin lähettäjää, hän sanoo.

Löytääkseen organisaatiolle välttämättömät kiireiset sähköpostit jonkun sähköpostilaatikosta, armeijan on käytävä läpi postien tunnistetietoja. Jo näissä voi olla tietoa, joka ei kuulu ulkopuolisille.

Armeija ohjeistaa väkeään tiukasti olemaan käyttämättä etunimi.sukunimi@mil.fi -sähköpostiosoitteitaan yksityiseen viestintään. Kuka tahansa voi kuitenkin lähettää näihin osoitteisiin mitä tahansa yksityispostia ilman, että osoitteen haltija voi sitä estää vaikka haluaisikin.

Armeijan ohjeistuksen mukaan työntekijän henkilökohtaisesta sähköpostilaatikosta kaivetun postin avaamisesta saa päättää vain hallintoyksikön eli käytännössä joukko-osaston komentaja.

Postia avattaessa paikalla on aina kaksi henkilöä ja avaamisesta tehdään pöytäkirja, joka jälkikäteen luovutetaan postiosoitteen haltijalle.

Sähköpostiohjeissa myös määrätään siirtämään välittömästi omaan erilliseen kansioon sekä lähetetyt ja vastaanotetut yksityiset sähköpostit.

Armeijalla on myös organisaatioiden sähköpostit, joihin organisaatiolle tarkoitetut sähköpostit ensisijaisesti pitää lähettää.

Voiko sopimuksesta oikeasti kieltäytyä?
Armeijan työntekijöiden allekirjoitettavaksi tuleva sopimus sähköpostien lukemisoikeudesta on sikäli mielenkiintoinen, ettei allekirjoittamisesta käytännössä voine kieltäytyä. Ura tuskin etenee, ellei autoritäärisessä järjestelmässä toimi, kuten ylemmät haluavat. Sopimuslomakkeen sanamuoto tosin antaa mahdollisuuden kieltäytymiseen ja sopimuksen yksipuoliseen irtisanomiseen.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri Leino arvioi, että aika harva sotilas uskaltaa kieltäytyä sopimuksen allekirjoittamisesta.

– Meille on epäselvää, mitä tapahtuu niille, jotka eivät suostu allekirjoittamaan, hän sanoo. Leino kummastelee armeijan halua puuttua sähköposteihin, kun paperikirjeitäkään ei avata, ellei niitä ole osoitettu selvästi organisaatiolle.

Hän sanoo, ettei puolustusvoimat ole pysynyt mukana esimerkiksi sosiaalisen median kehityksessä. Armeijan sähköpostiohjeistuksessa kielletään sosiaalisen median käyttö armeijan koneilla ja kehotetaan yksityisestikin pysymään niistä poissa. Esimerkiksi upseerikurssien sivustot ovat paikkoja, jotka erikseen mainitaan mahdollisina tiedustelun kohteina.

Petteri Leinon mukaan joukko-osastoja ja esimerkiksi sotilassoittokuntia on käsketty luopumaan facebook-sivuistaan.

Armeijasta ei tiistain ja keskiviikon aikana löytynyt henkilöä vastaamaan kysymyksiin, voiko työntekijä kieltäytyä sähköpostisopimuksen allekirjoittamisesta ilman jälkiseuraamuksia ja miten postin lähettäjän oikeudet turvataan etsittäessä organisaatiopostia työntekijän postilaatikosta. (HäSa)

Menot