Uutiset

Armeijan harmaissa

Rupesi tämä meidän armeijamme pohdituttamaan naisihmistäkin. Itselläni tosin ei ole kokemusta armeijasta. Uutisissa ei ole voinut välttyä kuulemasta varuskuntien lakkauttamisesta.

Ensimmäisenä minulle tulee mieleen ikävän tutuksi tullut työpaikkojen häviäminen julkiseltakin puolelta nyt ja todennäköisesti pysyvästi. Työpaikkojen määrän väheneminen harmittaa tässä työllisyystilanteessa, vaikka armeijasta ei sen enempää tietäisikään.

Toisena asiana tulevat mieleen nämä nuoret alokkaat, jotka ovat astumassa asepalvelukseen. Varuskuntinen lakkauttaminen käsittääkseni vähentää heidän valinnan mahdollisuuksiaan missä suorittaa asepalveluksensa.

Mielestäni myös siviilipalveluksen suorittaminen on ihan yhtä hyväksyttävää kuin armeijan käyminen. Jokainen valitkoon itse.

Mielestäni armeijan (toki myös siviilipalveluksen) käynnissä on hyvät puolensa maanpuolustukseen ja aseisiin sen kummemmin puuttumatta.

Monia nuoria työttömyyden, päihteiden käytön yms. seurauksena uhkaa syrjäytyminen yhteiskunnasta. Opiskelutkaan eivät välttämättä ole sujuneet odotusten mukaisesti. Mielestäni armeijan käymisellä on oma tehtävänsä nuoren syrjäytymisen kehityksen hillitsemisessä ja ehkäisemisessä.

Tämä on erityisen tärkeää tämänhetkisessä tilanteessa. Armeijan tehtävänä on perinteisesti ollut myös kasvattaa pojista miehiä näin positiivisessa mielessä.

Armeija ei ole siis pelkästään maanpuolustusta vaan myös työpaikkoja ja suurelle osalle nuorista miehistä sen käyminen kuuluu tiettyyn ikävaiheeseen.

Itse suhtaudun aseisiin aika kielteisesti. Siitäkin huolimatta mielestäni armeija voi olla juuri sitä mitä nuori tarvitsee siinä elämänvaiheessa oman elämänurankin kannalta.

Toiset viihtyvät armeijassa pidempään kuin toiset. Toisille armeijasta voi tulla peräti työpaikka. Tähän kaikkeen eivät armeijan säästökuurit voi olla negatiivisesti vaikuttamatta. Tässä on pohtimista kun mietimme suomalaisen armeijan tulevaisuutta.

Päivi Turkki

Hämeenlinna

Päivän lehti

26.1.2020