Uutiset

Ärsyttääkö arkkipiispan myönteinen homokanta? Se on kirkon yleinen mielipide

Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen sai paljon sekä kiitosta että kuraa niskaansa, kun hän sanoi Facebookissa, että avioliiton salliminen homoille ei vähentäisi avioliiton arvoa. Arkkipiispa ei kuitenkaan kuulu mielipiteineen kirkon vähemmistöön. Päinvastoin.
 
Dosentti Kati Niemelä Helsingin teologisesta tiedekunnasta sanoo, että kirkon suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin pareihin on muuttunut rajusti koko 2000-luvun – ja kiihtyy edelleen.
 
Niemelä viittaa tänä vuonna evankelisluterilaisen kirkon papeille tekemäänsä kyselytutkimukseen, jonka mukaan niukka enemmistö papeista on sukupuolineutraalin avioliiton kannalla.
 
– Papeista 42 prosenttia kannatti ja 41 prosenttia oli eri mieltä siitä, pitäisikö Suomen avioliittolain olla sukupuolineutraali.
 
Vielä suurempi enemmistö, 60 prosenttia papeista, on sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevien parien pitäisi saada kirkollinen siunaus.
 
– Mielipiteet ovat muuttuneet varsin nopeasti. Vuonna 2002 kirkollista siunausta kannatti 24 prosenttia papeista.
 
Miksi muutos on ollut näin voimakasta? Niemelän mukaan yhtä yksiselitteistä vastausta on vaikea löytää. Muutos ei ole kuitenkaan tapahtunut uusien sukupolvien myötä. Dosentin mukaan uudet, nuoret papit ovat keskimäärin konservatiivisempia kuin 40–50-vuotiaat.
 
– Kannat ovat muuttuneet pappien keskuudessa. Kaikkein myönteisimmin suhtautuvat 40–50-vuotiaat. Nuoret ovat yleensä ajattelultaan enemmän mustavalkoisia ja ehdottomampia. Julistamisen halu on myös ominaisempaa nuorille. Iän myötä hiljaa olemisen ja kuuntelun tarve korostuvat, ja mustavalkoisuus muuttuu kirjavammaksi, Niemelä arvioi.
 
Naispapeilla on ollut selvä vaikutus kirkon vapaamielisempään linjaan. Dosentti sanoo, että naispapit ovat olleet muutosvalmiimpia ja rohkeampia kyseenalaistamaan vallitsevaa linjaa. Niemelän tutkimuksessa samaa sukupuolta olevien parien kirkollista siunausta kannatti naisista 72 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia.
 
Ovatko naispapit suurin syy siihen, että kirkon kannat ovat muuttuneet niin nopeasti suvaitsevampaan suuntaan?
 
– Tietyssä mielessä jo naispappeus on osoitus siitä, että kirkko pystyy muuttamaan kantojaan.
 
– Monessa mielessä voidaan olettaa, ettei tätä keskustelua yhtä vahvasti kirkon sisällä käytäisi, ellei olisi naispappeja. Naispapit ovat olleet valmiimpia tälle muutokselle ja olivat esimerkiksi ensimmäisenä siunaamassa homoparien parisuhteita. Naispapit olivat niitä, jotka ensimmäisenä osoittivat tietynlaista kansalaisrohkeutta ja toimivat vastoin kirkon virallista mielipidettä.
 
Avioliittolain muuttamisesta äänestetään eduskunnassa  perjantaina. (LM-HäSa)

Asiasanat