Uutiset

Aselakiesitys polkee perusoikeuksia

Esitys uudesta ampuma-aselaista on erittäin huolestuttava kansalaisten oikeus- ja omaisuudensuojan näkökulmasta. Se ohjaa kehitystä totalitaarisen mallin suuntaan.

Esitys on huonosti valmisteltu. Voimaan tullessaan se antaa lupaviranomaisille rajattomia mahdollisuuksia mielivaltaisesti tulkita mikä tahansa putkenpätkä ampuma-aseeksi ja saattaa kenet tahansa syyteharkintaan ampuma-aserikoksesta.

Kotietsinnät ilman perusteltua rikosepäilyä loukkaavat kotirauhaa. Haluatko itse, että kotiisi tulee poliisi tekemään tarkastuksen silloin kun heitä itseään huvittaa?

Esitys tekee myös ilma-aseista luvanvaraisia, mikä vaikeuttaa ampumaharrastuksen alkuun pääsyä kohtuuttomasti. Viranomaisten oikeus tarkastaa säilytystilat on hyväksyttävää, mutta vain kansalaisen kutsumana.

Yhdistymispakko on jo itsessään perustuslain vastaista. Lähin ampumaseura saattaa olla satojen kilometrien päässä. Niiden ei ole pakko ottaa uusia jäseniä, vaikka hakijan taustat ovat kunnossa.

Samoin on mahdollisesti vaadittavien harrastustodistuksen laita. Terveydenhuollon ammattihenkilölle esitetään oikeutta tehdä ilmoitus mielestään sopimattomasta henkilöstä aseluvan haltijaksi. Näitä ammattinimikkeitä on yli kaksikymmentä, muun muassa jalkahoitaja.

Lääkäriliitto otti asiaan kielteisen kannan, koska kukaan ei voi mennä täyteen takuuseen toisen mielenterveydestä.

Määräaikaiset luvat romahduttavat aseiden ja tarvikkeiden arvon, koska luvan jatkamisesta ei ole takeita. Esityksessä ei lue suoraan määräaikaisluvista, mutta on kohdassa määräaikaisena harrastuksen todistamisena. Tämä siirtää todistustaakan viranomaisilta kansalaisille.

Jokelan ja Kauhajoen kouluampujille oli myönnetty lyhytaikainen määräaikaislupa, joten määräaikaisluvat eivät paranna yleistä turvallisuutta millään tavalla. Kauppakeskus Sellossa käytettiin luvatonta asetta ja Myyrmannissa omatekoista pommia.

Mikäli ensimmäiseen käsiaselupaan vaaditaan kahden vuoden aktiivista harjoittelua seuran valvonnassa, se sulkee käytännössä uudet harrastajat lajin ulkopuolelle. Lisäksi 20 vuoden ikäraja on ristiriidassa yleisen täysi-ikäisyyden, oikeudellisen vastuun ja ennen kaikkea asevelvollisuuslain kanssa.

Aseluvan haltijat ovat lainkuuliaisin kansanosa ja heitä on noin 650 000 suomalaista. Kyse on todella ison väestönosan oikeudesta elää ilman taparikollisen leimaa demokraattisessa valtiossa.

Asiasta huolestunut

Forssa

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic