Uutiset

Asevelvollisten asenne kohdallaan

Läntisen maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka kiittelee nykyisiä asevelvollisia motivoituneiksi moniosaajiksi, joilla on kelpo yleissivistys ja tietotekniikka hallinnassa.

Maanpuolustusalueen esikunnassa Suomenkasarmilla komentajanhuoneen isäntä on vaihtumassa. Kenraaliluutnantti Kylä-Harakka täyttää huomenna 60 vuotta ja siirtyy reserviin helmikuun alusta.

– Olen palvelut puolustusvoimissa yli neljä vuosikymmentä. Varusmiesajan jälkeen jäin kesävänrikiksi Säkylään. Tehtävät ovat vaihtuneet, samoin palveluspaikkakunnat.

– Perheellisen muutto on aina jossakin määrin työläs operaatio, mutta siihen on kannustanut se, että muutto on merkinnyt myös uralla etenemistä. Lukeudun niiden tavallaan vanhakantaisten upseerien joukkoon, joiden perhe on aina seurannut mukana. Minun ei ole tarvinnut olla kännykkäisänä eikä -puolisona.

Päivänsankari sanoo olevansa erityisen tyytyväinen kansalaisten ja yhteiskunnan tukeen ja arvostukseen sotilaita ja puolustusvoimia kohtaan.

– Asenneilmastossa on tapahtunut merkittävä muutos. 1960-luvulla, jolloin aloitin, armeija ei ollut erityisen suosittu. Tänään tilanne on koko lailla toinen, armeija nauttii kansakunnan tukea ja ammattisotilaita arvostetaan.

– Kun vertaan oman ikäluokkani varusmiehiä 2000-luvun alokkaisiin, ero on huomattava. Fyysinen kunto ei vielä palveluksen alussa ole verrattavissa maatalousyhteiskunnan nuorison kuntoon, mutta sekin yleensä kohenee palveluksen edetessä. Asevelvollisten tiedot ja taidot ja asenne palvelukseen ovat hyvällä tolalla.

– Yleinen asevelvollisuus on Suomeen sopiva tapa järjestää maanpuolustus. Se on kustannustehokas ja noudattaa kansalaisten tahtoa. He osallistuvat armeijan ylläpitoon paitsi valtion budjetin kautta, myös sen riveissä. Yritykset menettävät osaajiaan meille vuodeksi, mutta uskon, että ne saavat vastavuoroisesti johtajakoulutuksen saanutta joukkoa. Suoritettu asepalvelus noteerataan myös monissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Puolustusvoimien vuodelta 1993 peräisin oleva organsaatio, jossa maa on jaettu kolmeen maanpuolustusalueen on uudistumassa. Maanpuolustusalueet häviävät Maavoimien esikunnan ja uusiutuvien sotilasläänien tieltä.

– Uudistukset eivät mene läpi käskyttämällä, henkilöstön on oltava niissä aidosti mukana. Olen ollut suunnittelemassa uudistusta maavoimapäällikön tehtävässä Pääesikunnassa. Mielestäni on hyvä, että maavoimien johto keskitetään yhdelle esikunnalle.

– Täsmentyvän organisaation myötä rahaa ja voimavaroja voidaan osoittaa perustehtäväämme, joukkojen koulutukseen, sanoo kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka. (HäSa)

Päivän lehti

18.9.2020

Fingerpori

comic