fbpx
Uutiset Hämeenlinna

Asiaa lainsäädännöstä: Mikä on kiinteistön myyjän vastuu? – Miten turvaan, ettei myynnin jälkeen tule ongelmia?

Vanhojen asuinkiinteistöjen kaupassa myyntikohde kannattaa tutkituttaa tarkasti ja virheistä tulee kertoa rehellisesti.
Vanhojen asuinkiinteistöjen kaupoissa on omat erityispiirteensä, jotka on hyvä huomioida. Kuva: Riku Hasari, arkisto Kuva: Riku Hasari
Vanhojen asuinkiinteistöjen kaupoissa on omat erityispiirteensä, jotka on hyvä huomioida. Kuva: Riku Hasari, arkisto

Asuntokanta ikääntyy ja se tuo auttamatta oman erityispiirteensä vanhojen asuinkiinteistöjen kauppaan.

Vaikka suuret remontit olisi jäänyt tekemättä, ei talossa välttämättä ole ollut ongelmia. Onko myyntikohteesi esimerkiksi omakotitalo, joka on rakennettu maavaraisen laatan päälle 1960-luvulla?

Kiinteistön myyntiin liittyviin asioihin on syytä perehtyä hyvin etukäteen. Sinun kannattaa selvittää seikat tarkasti ja kaikin puolin tutkituttaa myyntikohde, jotta talosi olisi asianmukaisesti tarkastettu ja sen ominaisuudet tai puutteet havaittu. Nämä tulisi olla myös mahdollisen ostajaehdokkaan tiedossa.

Täyttä varmuutta ei tutkimuksillakaan voida saada, ja lähes aina löytyy jälkikäteen seikkoja, joista voi valittaa ja riidellä. Tällainen riita on yleisimmin kiinteistöriitoja hoitavan asianajajan työpöydällä.

Myyjän vastuusta

Myyjälle on säädetty laissa varsin laaja tiedonantovelvollisuus taloa koskevista vioista ja virheistä.

Myyjän on kerrottava ostajalle, onko talossa ilmennyt sellaisia ongelmia, jotka voisivat vaikuttaa ostopäätökseen.

Mikäli tämän velvollisuuden laiminlyö, seuraa korvausvastuu virheistä, jotka ovat jääneet kertomatta.

Rehellisyys maan perii – kerro avoimesti ja todistettavasti viat

Tiedonantovelvollisuutta arvioitaessa on hyvä tiedostaa, että sitä peilataan vastaavanlaisiin muihin kiinteistöihin.

Myyjän on siis kerrottava sellaisista seikoista, joiden osalta kiinteistö poikkeaa vastaavanlaisista kiinteistöistä. Jos myyjän tiedossa on, että rakennus poikkeaa kunnoltaan tai rakennusmateriaaleiltaan siitä, mitä samanikäisiltä rakennuksilta voi yleensä edellyttää.

Voi myös olla, että esimerkiksi kauppaan kuuluvassa koneessa tai laitteessa on vikaa. Kaikista poikkeavuuksista on kerrottava rehellisesti.

Myyjän virhevastuu

Myyjän virhevastuu on yleensä viisi vuotta. Jos ostaja havaitsee kauppojen jälkeen talossa sellaisen vian tai virheen, josta myyjä ei ollut kertonut hänelle kaupantekohetkellä, hänen on tehtävä viiden vuoden sisään reklamaatio eli ilmoitus virheestä.

Myyjän kannalta ikävintä on, jos kohteesta on paljastunut vika tai virhe, joka on jäänyt häneltä vilpittömästi huomaamatta tai se on piilevä virhe, joka sitten paljastuu kaupan jälkeen.

Monesti kohteeseen on tehty kuntotarkastus ennen kuin se on myyty, mutta siitä huolimatta virheitä paljastuu. Tästä voi päätellä, ettei myyjän kannalta välttämättä riitä pelkkä kuntotarkastuksen teettäminen.

Kohteessa voi olla esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurio tai sähköasennus on tehty säännösten vastaisesti.

Varsin monessa vastaan tulleessa tapauksessa rakennusluvissa on ollut puutteita tai ne on kokonaan laiminlyöty. Näiden kartoitus etukäteen, voisi siis säästää pitkän pennin, vaikka myyntitilanteessa kyseessä on tietysti lisäkustannus.

Täsmävinkit: mitä olisi hyvä muistaa

Ensimmäisenä kauppahinta voidaan asettaa sellaiselle tasolle, että se tarjoaa ostajalle joustoa korjausremontin varalta. Tällöin on hyvä muistaa kirjata näkyviin syy normaalia alhaisempaan myyntihintaan.

Toisena kauppakirjaan on hyvä luetella kaikki mahdolliset epäillyt viat. Tämä asettaa ostajalle tutkituttamisvelvollisuuden näistä seikoista.

Kolmantena kauppakirjan laatiminen kannattaa antaa kiinteistöriita-asiantuntijan tehtäväksi. Itse laaditusta tai huolimattomasti laaditusta kauppakirjasta voi jäädä mahdolliset viat kirjaamatta asianmukaisesti.

Jälkikäteen on helpompi osoittaa mustaa valkoisella kuin kertoa suullisesti, mitä kaupankohteesta sovittiin. Lisäksi oikeusturvavakuutus olisi syytä muistaa. Se kattaa melko pitkälle omat asianajokulut, koska hyvin usein kiinteistöriidat sovi-taan.

 

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.

Menot