fbpx
Uutiset Hämeenlinna

Asiaa lainsäädännöstä: Testamentti kannattaa laatia hyvissä ajoin – Sen tekemisessä voi hyödyntää myös nykytekniikkaa

Asianajaja Maria Puputti avaa, mitkä ovat testamentin hyödyt, miten se tehdään ja mitä siinä on hyvä ottaa huomioon.
Testamentti kannattaa laadituttaa hyvissä ajoin, silloin kun mieli toimii vielä eivätkä muistisairaudet rasita. Kuva: Kuvakooste: Soile Toivonen / HäSa
Testamentti kannattaa laadituttaa hyvissä ajoin, silloin kun mieli toimii vielä eivätkä muistisairaudet rasita. Kuvakooste: Soile Toivonen

Testamentti on asiakirja, joka astuu voimaan vasta sen tekijän kuoleman jälkeen.

Kuolema on yksi niistä asioista, joita ei haluta ajatella, eikä sen varalle usein haluta tehdä etukäteen suunnitelmia tai järjestelyjä. Se on kuitenkin tapahtuma, joka osuu jokaisen kohdalle ja usein vielä täysin varoittamatta.

Testamentti kannattaa laadituttaa hyvissä ajoin, silloin kun vielä on skarppi ja mieli toimii, eivätkä muistisairaudet rasita.

Kun teet testamenttia, on hyvä tiedostaa, kuka perii ja, mikä on lesken asema pesässä. Testamentin sisältöön vaikuttavat omaisuutesi ja velkojesi määrä sekä puoliso ja lapset.

Testamentin etuja

Testamentin etuja ovat myöhempien riitojen välttäminen ja vaikutus perintöverotukseen. Testamentin avulla voit määrätä yksilöllisesti perinnönjaon sisällöstä. Voit esimerkiksi määritellä tietyn omaisuuden osalta, kenelle haluat sen menevän. Voit myös turvata puolison asemaa perinnönjaossa.

Testamentissa tulisi tehdä asiat mahdollisimman helpoksi ja vähän riitaa aiheuttavaksi.

Yhteisomistus on aina haaste ja aiheuttaa helposti riitaa, kun asioita joudutaan yhdessä hoitamaan ja päättämään. Nämä asiat ovat hyvin sensitiivisiä ja monesti kyse ei ole pelkästään rahasta mistä riidellään.

Yleinen harhaluulo on, että leski perii – ei muuten yleensä peri

Yleinen harhaluulo on, että leski perii aina puolisonsa. Perinnönjako on syytä erottaa avioyhteyden katkeamisen johdosta tehtävästä osituksesta.

Aviopuolisolla on oikeus puoleen yhteisen omaisuuden säästöstä. Mikäli leski omistaa vähemmän, voi hän saada avio-oikeuden nojalla tasinkoa verovapaasti. Leski on kuitenkin kuolinpesän osakas, niin kauan kuin ositus on tehty.

Lakimääräisinä perillisinä ovat vainajan lapset. Leski perii vain, mikäli lapsia ei ole. Mikäli lapseton henkilö ei halua, että puoliso perii, tulee laatia testamentti.

Lapsilla on oikeus lakiosaan, joka on puolet perintöosuudesta. Testamentilla voidaan jättää rintaperillinen perinnöttä, mutta vain poikkeustapauksissa painavilla syillä.

Huomioitavia seikkoja

Yksi huomioitava seikka on omaisuuden arvonmuutokset. Esimerkiksi haja-asutusalueella kiinteistön tai asunnon arvo voi laskea lyhyessä ajassa paljon.

Siten perintöveroa saattaa tulla maksettavaksi huomattavasti enemmän. Vastaavasti muutaman vuoden kuluttua arvo voi olla laskenut tuntuvasti.

On myös hyvä ottaa huomioon asunto-osakkeiden yhtiölainat, jotka ovat yleistyneet riidanaiheena oikeudessa.

Huomioithan, että velat eivät periydy. Voit muuttaa tai päivittää testamenttia myöhemmin, niin kauan kuin vielä ymmärrät mitä teet. Talletathan testamentin varmaan paikkaan, josta se on helposti saatavilla.

Testamentin moite

Mikäli joku perillisistä ei hyväksy testamenttia, hänen tulee nostaa moitekanne käräjäoikeudessa. Tällöin voi tulla arvioitavaksi esimerkiksi testamentin tekijän terveydentila testamentin tekohetkellä.

Usein esitetään väite, että tietty sairaus on vaikuttanut testamentin tekijän kykyyn arvioida tilannetta ja testamentti olisi sen johdosta pätemätön. Tätä riitatilannetta voi ehkäistä käymällä lääkärissä ja hankkimalla lääkärintodistuksen terveydentilastaan testamentin tekohetkellä.

Nykyvinkki!

Nykyaikana netistä löytää paljon tietoa. Kuitenkin lakiasiat tulee ymmärtää kokonaisuutena, jotta voi arvioida yksittäistapauksessa, mikä on järkevintä testamentin sisällöksi. Siten googlaamalla tehty testamentti, ei ole suositeltavaa, vaikka toki halpaahan se on.

Voit myös laatia omalla puhelimellasi videotestamentin. Vaikka se ei täytä määrämuotoa, on se kuitenkin hyvä tiedonlähde toiveitasi arvioitaessa.

Testamentissa on kyse vainajan viimeisestä tahdosta, joten video voi olla ainakin erittäin hyvä tulkinnan apuväline, mikäli jälkikäteen pitää arvioida, mitä olet testamentissasi tarkoittanut.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.

Menot