Uutiset

Asiatietoa valinnoista

Hämeen Sanomien mielipidepalstalla 28. tammikuuta 2005 valtuutettu Reijo Suominen purkaa tyytymättömyyttään demarien luottamushenkilöpaikkojen jakoon ja siihen hänellä on toki oikeus. Siihen, että kirjoituksessa käytettiin säästeliäästi totuutta, on minulla vastaavasti oikeus puuttua.

Hämeenlinnan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön edustajisto on toimielin, joka yksiselitteisesti päättää kunnallisten luottamustehtäviin valittavien ehdokasasettelusta.

Aloitteet ehdokkaiden suhteen tehdään perusjärjestöissä, työväenyhdistyksissä. Valtuustoryhmä toteuttaa näitä päätöksiä sekä ryhmälle siirrettyjä henkilöratkaisuja mahdollisimman hyvin.

Kunnallisjärjestön edustajisto hyväksyy kutakin valtuustokautta varten Kunnallispoliittisen ohjesäännön, joka koskee kaikkia poliittisin perustein valittuja kunnallisten toimielimien jäseniä ja varajäseniä.

Kohta 120-vuotiaalla Hämeenlinnan Työväenyhdistyksellä on ihan oikea johtokunta, eikä vain niin sanottu. Valtuustoryhmää on väärin syyllistää asioissa joita se ei ole tehnyt.

Kun ehdokasasettelua rakennetaan, lähtökohtina pidetään aatteellisista lähtökohdista tarkasteltuna halua, kykyä ja taitoja näissä tehtävissä. Näin ollen ehdokasvalinnat ovat valintoja eikä epäämisiä joistakin oletuksista. Tietty määrä itsetutkiskelua saattaisi olla paikallaan.

Pentti Sorvali

Hämeenlinnan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön

edustajiston jäsen

Päivän lehti

13.7.2020