Uutiset

Asukas ei hyödy, jos terveyskeskus pilkotaan

Asukkaiden etu on, että Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueella säilyy yksi yhteinen terveyskeskus. Tätä mieltä on Riihimäen seudun terveyskuntayhtymän yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki.

– Ajattelun on lähdettävä asukkaiden tarpeista. Kun väestö vanhenee ja palvelujen tarve kasvaa, palvelujen tuottaminen maksaa yhä enemmän. Kuntien verotulot taas eivät kasva samassa tahdissa, joten terveyskeskuksen toiminta-alueen jakaminen nykyistä pienempiin yksiköihin ei missään nimessä helpota taloustilannetta, Pitkämäki sanoo.

Talouden tervehdyttäminen ei ole terveyskeskuksen kuntayhtymässä vielä onnistunut kääntämään taloutta plussan puolelle. Viime vuoden tilinpäätöksen 0,9 miljoonan euron alijäämä kasvattaa taseen alijäämän peräti 3,2 miljoonaan euroon.


Säästöehdotukset paketissa

Nyt on valmistunut uusi, konsulttityönä tehty talouden korjausohjelma. Konsulttina toiminut Audiapro esittää suuria rakenteellisia säästökohteita. Niiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa.

Menoja voidaan vähentää, jos rakennetaan palveluverkko lähi-, kuntakeskus- tai aluepalvelujen pohjalta. Käytännössä mietitään, voidaanko neuvola-, kotihoito-, hammaslääkäri- tai terveysasemaverkkoa keskittää.

Toinen merkittävä säästökohde on vanhusten hoitoketjun saaminen kuntoon. Se edellyttää, ettei vanhuksia makuuteta keskussairaalassa odottamassa terveyskeskuksen vuodeosastopaikkaa eikä vuodeosastolla odottamassa hoivapaikkaa.

– Keskussairaalassa ei enää juuri jouduta olemaan turhaan. Sen sijaan vuodeosastolla oli viime vuonnakin Riihimäellä keskimäärin 30 vanhusta odottamassa hoivapaikan vapautumista. Jos tämä saadaan kuntoon, saamme aikaiseksi säästöjä. Tämä onkin konsultin mukaan tärkein rakenteita koskeva asia, jolla saavutettaisiin myös säätöjä, Tero Pitkämäki toteaa.

Kolmantena säästökeinona konsultti ehdottaa erikoissairaanhoidon käytön vähentämistä. Konsultti arvioi, että kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikössä ( Ryks) on kapasiteettia, sitä myös käytetään.


Tulevaisuus auki

Säästöpaketti koostuu samoista rakennuspalikoista, joihin Riihimäki haki ratkaisua irrottautuessaan kuntayhtymästä. Säästöehdotusten toteutus voidaan ratkaista vasta, kun kuntayhtymän tulevaisuus ratkeaa.

Riihimäen terveyskuntayhtymässä odotetaan parhaillaan, miten kunnissa päätetään koko kuntayhtymän tulevaisuudesta. Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti viimekuussa, että kaupunki irrottautuu vuoteen 2013 alusta lukien kuntayhtymästä ja siirtää terveydenhuollon tehtävät kaupungin itse hoidettavaksi.

Nyt Hausjärven ja Lopen odotetaan ratkaisevan pitävätkö ne kahden kesken kuntayhtymän pystyssä, hakevatko yhteistyökumppania mukaan vai päätyvätkö käyttämään Riihimäen terveyskeskusta.

Riihimäen irrottautuminen mutkistaa myös yhteispäivystyksen toteuttamista Ryksin yhteyteen. Kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yhteishankkeen jatkaminen edellyttää, että osapuolet tietävät kuntayhtymän omistajapohjan.(HäSa)