Uutiset

Asunnottomuudelle loppu neljässä vuodessa

Hämeenlinnalainen Juha Kaakinen on mies, jonka tavoitteena on poistaa Suomesta asunnottomuus.

Tarkemmin sanottuna pitkäaikaisasunnottomuus, joka on jo puolittunut sinä aikana, mitä Kaakisen johtama nelivuotinen Paavo-hanke on toiminut. Seuraavan neljän vuoden aikana ongelmasta on tarkoitus päästä kokonaan eroon.

-Kyllä se on ihan realistinen päämäärä. Uskon, että ainakin hyvin lähelle päästään. Eihän muunlaista tavoitetta voi edes olla, Kaakinen toteaa.

Asunto on perusoikeus

Vaikka asunnottomuus ei Suomessa ole yhtä laaja ongelma kuin vaikkapa monissa Euroopan maissa, asuntoa vailla on vajaat 8 000 henkilöä. Kaksi kolmasosaa heistä asuu tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien nurkissa, kunnes oma asunto löytyy.

-Pitkäaikaisasunnottomia on noin 2 500. Se on se asunnottomuuden ydin, joka asuu erilaisissa laitoksissa, hoitoyksiköissä tai ensisuojissa. Varsinaista katuasunnottomuuttahan meillä ei juuri ole, Kaakinen kertoo.

Asunnottomuutta on yritetty torjua jo vuosikymmeniä, mutta ydinjoukkoon toimet eivät tehonneet. Vuonna 2008 alkoi uusi aika, kun pahinta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää kohderyhmää lähestyttiin ihan uusilla keinoilla. Yhdysvalloista omaksuttiin asunto ensin -ajattelu, jossa asuntoa ei tarvitse ansaita esimerkiksi päihteettömyydellä.

-Asuminen on inhimillinen perusoikeus. Kun se on kunnossa, on edellytykset muullekin. Toki pelkät seinät eivät takaa kuntoutusta, vaan samalla on tarjottava tukea, Kaakinen kertoo.

Hän on nähnyt työssään menestystarinoita, joissa pysyvästi työkyvyttömiksi arvioidut henkilöt ovat asunnon saatuaan ja tukitoimien jälkeen kyenneet palaamaan työelämään.

Eroon asuntoloista

Ohjelman aikana Suomessa on määrätietoisesti luovuttu asuntoloista ja rakennettu niiden tilalle keskitettyjä tehostetun tuen yksiköitä, joissa jokaisella asukkaalla on kuitenkin oma asuntonsa.

-Näkemyksemme mukaan yhteismajoitus vain ylläpitää asunnottomuuden kulttuuria, eikä luo edellytyksiä kuntoutumiselle, Kaakinen sanoo.

Jatkokaudella keskitytään entistä enemmän ns. hajautettuun asuntokantaan, jossa asunnottomat asuvat eri puolilla kaupunkia sijaitsevissa yksityisasunnoissa omalla vuokrasopimuksellaan. Asukkailla on sama oikeudellinen turva ja samat velvoitteet kuin tavallisessa vuokra-asunnossakin.

Ohjelmassa on keskitytty myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Hankkeessa mukana oleviin kuntiin on palkattu asumisneuvojia, jotka ovat auttaneet asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä.

-Esimerkiksi Helsingissä seitsemän asumisneuvojaa pystyi estämään viime vuoden aikana toistasataa oikeuteen asti edennyttä häätöä. Lisäksi tehtiin lähes parituhatta maksu- ja hoitosuunnitelmaa, Kaakinen kertoo. (HäSa)