fbpx
Uutiset

Asuntovelkaisten pelastusohjelma tulevan hallituksen ohjelmaan

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) on huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta. Hän kehottaa kansalaisia pitämään huolen siitä, että he pystyvät hoitamaan velkansa myös siinä tilanteessa, että korot nousevat. Kataisen huoli on epäilemättä täysin aiheellinen.

On hyvin todennäköistä, että nykyiset matalat korot nousevat. Korkojen nousu ei yksistään ole vielä kovin suuri ongelma kotitalouksille. Jos korkojen nousun lisäksi asuntojen hinnat romahtavat, niin se on jo astetta vakavampi ongelma asuntovelallisille.

Tähän kun vielä lisätään yllättävä työttömäksi jääminen, niin peli on sillä selvä. Siinä ei enää velallinen pysty itse vaikuttamaan siihen, että hän pystyisi hoitamaan lyhennykset, vaikka ministeri Katainen on kuinka neuvonut pitämään huolen velanmaksukyvystä.

Pääsääntöisesti lainan ottaminen ei ole pakollista kenellekään ja lainan ottajan tulisi olla tietoinen lainanoton riskeistä. Unelma omasta asunnosta ja pankkien aktiivinen lainan tyrkyttäminen saattaa kuitenkin sumentaa tämän riskin tiedostamisen olemattomaksi.

Nuoria on lisäksi houkuteltu velanottoon 3 000 euron asuntosäästöpalkkiolla, jonka saamiseksi vaaditaan asunnon hankkimista tämän vuoden loppuun mennessä. Ihmiset ovat saattaneet itsensä velka-ansaan tai heidät on sinne houkuteltu.

Seuraavaan hallitusohjelmaan olisi sisällytettävä asuntovelallisten pelastusohjelma siltä varalta, että laaja joukko velallisia saattaa joutua suuriin vaikeuksiin velkojensa kanssa. Työllisyys on tietenkin ykkösasia velanmaksukyvyn ylläpitämisessä, mutta siitä nyt seuraavan hallituksen täytyy pitää huolta muutoinkin.

Varsinaisia pelastusohjelman toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi tilapäinen asuntolainojen korkokatto tai työttömäksi jääneiden velkaperinnän jäädyttäminen työttömyyden ajaksi. Asuntojen arvonlaskusta johtuvien ongelmien hoitoon tarvitaan myös omat mekanisminsa.

Monta henkilökohtaista tragediaa voidaan välttää, kun tehdään viisaita poliittisia päätöksiä, eikä vain toivota ja unelmoida.

Sami Varsell

Hattula

Menot