fbpx
Uutiset

Ateismi on jumalauskon puuttumista

Jumalattomuudenkieltäjä Juhani Lindgren väitti tällä palstalla 28.1.2005 ateistin uskovan, että jumalia ole, ja rinnasti ateismin yhdeksi “uskonmuodoksi”. Aiemmin myös agnostikko J. Mattila esitti epäilyjä siitä, että ateismi olisi vapaa-ajattelijoiden väitteistä huolimatta uskonto.

Toisin kuin uskonnoissa, ateismissa ei oleteta “yliluonnollisten” henkiolentojen olemassaoloa eikä niitä tietysti palvotakaan. Ei ole pyhiä kirjoituksia, ihmisiä, paikkoja tai rituaaleja.

Ateistit eivät “harjoita” ateismia, eivätkä lausu epäuskontunnustuksia tyyliin “Kiellän Jumalan, kiellän Jahven, kiellän Allahin” jne. Onko olemassa jokin minulle tuntematon uskonnon määritelmä, jonka mukaan ateismi silti olisi uskonto?

Ateistin maailmankatsomukseen ei kuulu jumalia. Tälle käsitykselle on erilaisia perusteluja ja niiden mukaan ateisteja voidaan luokitella eri ryhmiin. Yksi tunnetuimmista luokitteluista on ateistifilosofi Michael Martinin jaottelu positiivisiin ja negatiivisiin. Seuraavassa jaottelun selitys omin sanoin:

Positiivisen ateistin mielestä jonkin opin mukaisesta jumalasta esitettävät olemassaolotodisteet ovat keskenään niin ristiriitaisia, että ne todistavat kyseisen jumalan olemassaolemattomaksi. Vastaavasti negatiivisen ateistin mielestä po. jumalasta esitetyt todisteet ovat puutteellisia tai virheellisiä, joten ei sen olemassaoloa ole todistettu tiedolle asetetuin kriteerein ja näin ollen tämä jumalaoletus on hylättävä perusteettomana.

Ateisti ei siis käsittele jumalia mielessään “uskon asioina”, vaan perää tiedollisia todisteita niiden olemassaolosta. Tällöin uskonnoille ei anneta mitään erityisoikeutta määritellä “tietoa” uudestaan sillä tavoin, että olisi muuta, “salattua” tietoa tieteellisesti määritellyn tiedon ulkopuolella.

Ateistin määritelmä ei siis mene niin, että ateisti “uskoo jumalan olemassaolemattomuuteen”, vaan että hän ei usko jumalan olemassaoloon. Ateismi on jumalauskon puuttumista; ateisti ei usko, vaan hakee tietoa.

Agnostismi eroaa ateismista siinä, että sen mukaan voi olla muutakin tietoa kuin se, joka tieteellisin metodein voidaan tiedoksi todistaa.

Itse en näe tällaista suhtautumista järkevänä, varsinkaan kun sille “muulle tiedolle” ei aseteta mitään kriteerejä.

Tomi S. Mäkinen,

vapaa-ajattelija

Hämeenlinna

Menot