Kolumnit Uutiset

Aulangolla haukutaan mutta väärää puuta

Kohussa ollut Hugo Park -seikkailupuisto Aulangolla on edennyt jo siihen pisteeseen, että mitään ei tapahdu.

Liike pysähtyi siinä vaiheessa, kun Hugo Parkin toimenpideluvasta jätettiin kolme oikaisuvaatimusta ympäristö- ja rakennuslautakuntaan. Valituksissa vedotaan siihen, että mainittu alue kuuluu kansallisen kaupunkipuiston piiriin, jonka hoito- ja käyttösuunnitelma on puolestaan vahvistettu ympäristöministeriössä.

Suunnitelmaa on valituksissa lainattu niin, että se tukee oikaisuvaatimuksen jättäneiden argumentteja: seikkailupuisto ei säilytä alueen ”historiallista puistoideologiaa” ja niin edelleen.

Suomeksi sanottuna seikkailupuisto on valittaneiden mielestä ruma. Tottahan tuo on varsinkin nyt, kun työmaalla kaikki pysähtyi.

Ansiokkaasti laadituista valituksista on yhtä ansiokkaasti jätetty kirjaamatta ne kohdat kaupunkipuiston suunnitelmista ja laista, jotka tukevat rakennusvalvontapäällikön myönteistä toimenpidelupapäätöstä.

Esimerkiksi kaikissa valituksissa viitataan samaan hoitosuunnitelman sivuun, ja valituksista kahdessa vielä lainataan samaa virkettä. Virkkeen mukaan Aulangon hotellin seudun rakentamisen pitää sopeutua alueen luonteeseen, toimenpiteissä pitää huomioida alueen erityislaatu ja hoidossa on säilytettävä ”alkuperäisen puistoideologian hahmo”, millaista ideologiaa puisto sitten edustaakaan.

Samaisen tekstikappaleen alkuosaa ei viitsitty kuitenkaan kopioida valituksiin. Kappaleen alussa todetaan, että virkistysalueelle voidaan rakentaa yleisiä virkistyslaitoksia sekä ”leikki-, pallo- ja urheilukenttiä ja muita vastaavia rakenteita”.

Seikkailupuiston tontin kaavassahan ei ole suojelumerkintöjä. Ymmärrän päätöksen tehnyttä virkamiestä hyvin, toisaalta myös valituksen jättäneitä.

En kuitenkaan ymmärrä sitä, miksei vuodelta 2002 peräisin olevaa kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa ole päivitetty, varsinkin, kun suunnitelmassakin lukee, että Aulangon matkailualue vaatisi tarkempaa erittelyä ja virkistysalueiden rajoissa on tarkistamisen tarvetta. Näin siis vuonna 2002.

Lopun kaiken koko valituskohulta olisi vältytty, jos hoito- ja käyttösuunnitelma olisi ajan tasalla. Käytännönläheisemmin yrittäjä olisi voinut odottaa toimenpideluvan muuttumista lainvoimaiseksi ennen töiden aloittamista. Silloin lupa olisi hautautunut päätöksenteon byrokratiaan, aivan kuten koko kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmakin.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic