fbpx
Uutiset

Aulangon niin sanotusta kehittämisestä

Aulangon kehittämisestä olisi tällä hetkellä erittäin tarpeellista puhua ja keskustella asiallisesti ja niin että nojauduttaisiin nykyistä enemmän lainsäädäntöön ja lainsäätäjän ajatukseen kuin asiattomaan arvosteluun kansalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa elinympäristöönsä.

Toivoisin kaupungin oma-aloitteisesti järjestävän asukkaita kuulevia tilaisuuksia Aulangon kehittämisestä! Kuulemista voitaisiin kehittää esimerkiksi joissakin kaupungeissa toteutetuin ns. kaavakävelyin.

Asukkaat ovat useaan otteeseen todenneet huolestuneisuutta Aulangon kehittämisestä. Esimerkiksi kaupungin hiljaisten alueiden kartoituksessa (vuonna 2002) suurimpana huolen aiheena pidettiin Aulangon kehittämisen vaikutusta alueen luonnonrauhaan.

Hämeenlinnalaisten lisäksi Aulanko on myös kaikkien suomalaisten omaisuutta, jonka kehittämisessä on katsottava ns. yhteistä etua.

Mitä tarkoittaa 7.3 Hämeen Sanomissa Päivi Salorannan kommentti “Itse asiassa kun nämä alueet siirtyvät kaupungille, siellä uskaltaa liikkua nykyistä paremmin.”? Artikkelissa esitellään Aulanko Golfin ranta-asemakaavahanketta. Loma– ja omakotitonttien kaavoitus virkistysalueelle ei kyllä paranna asukkaiden liikkumismahdollisuuksia.

Jokamiehen oikeuksien turvin voimme liikkua toisen omistamalla maalla, mutta mökin tai talon pihapiiriin – kotirauhan alueelle – se ei anna lupaa mennä. Pihapiirin syntyminen rakennettaessa rajaa liikkumiselta pois huomattavasti enemmän kuin se, mitä itse rakennusmäärä on.

Rantaan rakentaminen sulkee vanhoja reittejä ja liikkumismahdollisuuksia yleensä tehokkaammin kuin muualle rakentaminen, siksi sitä ei nykyaikana voi suosia.

Myös Hämeenlinnan kaupungin omilla kotisivuilla paheksutaan rantarakentamisen sallimista tänä päivänä, rantojemme ollessa jo hyvin täyteen rakennettuja. Miksi nyt pitäisi sallia jonkin yksityisen tahon rakennuttaa kaupunkimme arvoalueelle, kun se ei muillekaan ole suotavaa? Yhteiskunnalla on kaavoituksen monopoli ja kaikkia pitäisi kohdella saman veroisesti.

Kaupunki on sitoutunut kehittämään Aulangon kansallista kaupunkipuistoa ja lisäämään siihen uusia alueita. Kehittäminen ei kuitenkaan vaadi alueiden ostamista itselle, siitä ei nykyisissä ostosuunnitelmissa (Pelto-Luhtialan maat) olekaan kyse.

Kaupunkilaisena haluan saada selvityksen, miksi nykyisen taloudellisen niukkuuden aikana kaupunki on ostamassa itselleen maita. Kuka siitä hyötyy? Kansallisen kaupunkipuiston kehittämisestä ei ole suunnitelmien yhteydessä minun nähdäkseni esitetty halaistua sanaa. Ostoihin liittyvillä kylkiäisillä – rantakaavoituksilla – kansallisen kaupunkipuiston kehittämisen mahdollisuuksia ollaan heikentämässä.

Aulangonniemen uhkat rakentamisen suhteen ovat oma lukunsa. Kaupunki omistaa Aulangonniemen alueen nykyään ja on sitoutunut sen liittämiseen kansalliseen kaupunkipuistoon ensi tilassa, mutta on kuitenkin tehnyt esisopimuksen rakennusyhtiön kanssa lomaosakkeiden rakentamisesta alueelle.

Kysyn jälleen, miksi yksityinen etu ollaan asettamassa yleisen edun edelle tällä arvokkaalla, kaupungin omistamalla, maa-alueella? Uuden maankäyttö- ja rakennuslain henki vastustaa tällaista toimintaa ja sitä olisi syytä kunnioittaa.

Yhdistyksemme ajaa asukkaiden virkistyskäytön etua ja haluaa kansallisen kaupunkipuiston kehittämistä.

Sirpa Rautiainen

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys

Vastaus Aulangon kehittämiseen

Aulangon kehittäminen ja siitä puhuminen on tärkeää. On myös hienoa, että kaupunki on hankkinut ja hankkimassa omistukseensa alueelta maita, niin että kehittämisen ohjaus on demokraattisen päätöksenteon ja kaupunkilaisten käsissä.

Uusin hanke, Pelto-Katajiston ranta-asemakaava on yksityisen maanomistajan hanke. Lähtökohtana on lain edellyttämä maanomistajien tasavertainen kohtelu.

Kaava on valmisteltu huolellisesti lakia noudattaen ja kaavan osoittama rakentamisen mitoitus on maltillinen. Koska kyseessä on merkittävä suunnittelukohde, kaavoittajan toimia ovat valvoneet alueellinen ympäristökeskus, museovirasto, Hämeen liitto ja seudullinen ympäristötoimi. Asukkailla on ollut normaalit vaikutuskanavat kaavaprosessin aikana.

Suurin osa Pelto-Katajiston ranta-alueesta on osoitettu virkistysalueeksi, jolloin sitä voidaan tulevaisuudessa kehittää osana Aulangon laajempaa kokonaisuutta ja parantaa esimerkiksi alueen reitistöä ja muuta varustelua.

Pääperiaatteena Aulankoa kehitettäessä on arvokkaan kokonaisuuden ja kansallisen kaupunkipuiston olosuhteiden turvaaminen. Vireillä olevia hankkeita esittelemme mielellämme eri foorumeissa kaikille kiinnostuneille.

Päivi Saloranta

asemakaava-arkkitehti

Hämeenlinna

Menot