Uutiset

Aulankogate herättää kysymyksiä

Niin sanotussa Aulankogatessa (HäSa 22.5.2006) ei ole kysymys siitä, onko mahdollinen rantakaavan toteuttaminen ja maa-alueen ostaminen kaupungin kannalta järkevää vai ei, vaan siitä, että näihin asioihin liittyy kaupungin taloudellisia sekä toiminnallisia sitoumuksia ja että valmisteluprosessi tuli julkisuuteen yksityisen yhtiön yhtiökokouksessa.

Aulanko Golf Oy:n yhtiökokousasiakirjojen ja yhtiökokouksessa annetun suullisen informaation pohjalta voidaan olettaa, että näiden asioiden valmistelu on vähintäänkin hyvin pitkällä. Tämä hämmästyttää minua kunnallisena päättäjänä.

Toimittajaminäni heräsi, kun huomasin hämmästyksekseni, että yhtiön hallituksen jäsen ja myös osakas on Hämeenlinnan korkein kaavoitustoimesta sekä maanhankinnasta vastaava virkamies. Lyhyesti tästä on kyse Aulankogatessa.

Taisinpa yllättäen tehdä hole-in-one’n päätellen niistä huudahduksista, joista joka toinen on ollut kunnianloukkaus ja joka toinen oikeusjuttu!

Prosessi on herättänyt useita kysymyksiä: jos valmisteilla oleva rantakaava ja maakauppa eivät toteudu golfyhtiön arvioimassa aikataulussa, niin joutuuko yhtiö taloudellisiin vaikeuksiin? Onko golfyhtiö kirjannut rantakaavan ja maakaupan vaikutukset ennenaikaisesti vuoden 2005 taseeseen ja vuoden 2006 tulosbudjettiin?

Golfyhtiön toimitusjohtaja Kari Kuivasaari on esiintynyt erittäin hyökkäävästi julkisuudessa. Kuivasaari on toistanut (tiedote yhtiön internetsivuilla 17.4. ja vastine Viikkouutisissa 24.4.), että aloite maakaupasta on tullut kaupungilta, vieläpä kaupungin toivomuksesta. Kaupungingeodeetti on sanonut aloitteen tulleen yksiselitteisesti Aulanko Golfilta. Puhuuko Kuivasaari totta ja puhuuko hän yhtiön hallituksen valtuuksin?

Kaikkien korrektiussäännösten mukaan tällaisia asioita ei tuoda esiin ensin yksityisen yhtiön yhtiökokouksessa, koska ostajana on julkinen yhteisö eli Hämeenlinnan kaupunki. Tässä tilanteessa herää kysymys, käyttääkö tässä asiassa kaupunginhallituksen valtaa tosiasiallisesti Aulanko Golf Oy:n hallitus?

Kaupungingeodeetti on kertomansa mukaan käynyt neuvotteluja maakaupasta vuodesta 2002 alkaen ja informoinut niistä Isosuota. Näyttää siltä, ettei Isosuo ole nähnyt asiassa minkäänlaista esteellisyyttä maakaupan valmistelussa, koska asian valmistelun ohjausta ei ole siirretty ylemmälle taholle, kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. Esteellisyyssäädökset koskevat samalla tavalla niin asian valmistelua kuin päätöksentekoa.

Erityisesti hämmästyttää Isosuon kaksoisrooli syksyllä 2005, jolloin hänen alaisensa on jättänyt Aulanko Golfille neuvottelutarjouksen maakaupasta. Tällöin suunnitellusta kaupasta ovat sanomansa mukaan olleet tietämättömiä niin kaupunginhallituksen puheenjohtaja kuin kaupunginjohtaja.

Yksityinen Viinivintti Oy on hieman eri mittaluokan asia kuin julkisrahoitteinen Verkatehdas. Yritän edistää Verkatehtaan kehittämistä, vaikka tiedän että se tulee tarjoamaan Viinivintin kilpailijana kokous- ja edustuspalveluja.

Hellstenin jääviydestä Ainagroupin osalta Isosuo voi kysyä asiaa suoraan työtoveriltaan. Hämeenlinnan kaupunki ja julkinen sektori ovat merkittävä omistaja Ainagroupissa. Hellsten on näiden tahojen edustaja Ainagroupin hallituksessa. Isosuo ei ole kaupungin edustajana Aulanko Golf Oy:n hallituksessa, vaan osakkeenomistajien edustajana.

Pekko Oksanen

valtuutettu (sd.)

Hämeenlinna