Uutiset

Autokauppailta houkutteli paikalle vain kaksi kuulijaa

Kirstulaan nousevasta jättiautokaupasta Sunny Car Centeristä torstai-iltana Raatihuoneessa järjestetty yleisötilaisuus veti paikalle vain kaksi kaupungin asukasta.

Hämeenlinnan kaupungin järjestämässä tilaisuudessa kerrottiin tulevasta autokaupan keskuksesta sekä sen vaatimasta asemakaavamuutoksesta, jonka luonnos on parhaillaan valmisteltavana.

Rakennusalueen laitamilla asuvaa Ilmari Selliä kiinnosti, miten alueen liikennejärjestelyt aiotaan hoitaa, kun jo nyt alueen läpi ajetaan hänen mukaansa 3 500 kuormaa lunta viikossa kaupungin lumenkaatopaikalle.

-Liikenne tulee olemaan vielä vilkkaampi. Alueen läpi menevä katu pitää mitoittaa niin, että siellä on turvallista kulkea myös parkkipaikalta autokaupan tiloihin, vastasi kaupungin tilaajajohtaja Päivi Saloranta.

Hän myönsi, että liikennejärjestelyt ja pohjaveden sijaitseminen lähellä maanpintaa ovat asioita, joihin pitää tarkasti perehtyä.

-Olen myös joka vuosi kysynyt, koska kaupunki vetää sinne viemärin, Sell totesi.

-No, nythän se tulee, Saloranta iloitsi hänen puolestaan.

Alueella myös muinaisjäännöksiä
Arkkitehti Sampo Perttula Pöyry Finland Oy:stä kertoi asemakaavan ja rakentamisen aikataulusta.

Nyt on menossa asemakaavan muutos. Kevään aikana tehdään mm. lähiympäristö- ja linnustoselvitys. Alueella, radan eteläpuolella sijaitsee myös muinaisjäännöksiä.

Asemakaavaluonnos valmistuu maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen se tulee nähtäville. Viranomaiset antavat ennakkolausuntonsa ja osalliset mielipiteensä.

Itse kaavaehdotus tulee nähtäville huhti-toukokuussa, jonka jälkeen pyydetään viranomaisilta varsinaiset lausunnot ja osallisten kommentteja. Kaupunginhallituksessa hanke on touko-kesäkuussa ja valtuustossa kesäkuussa. Mikäli aikataulu pitää, asemakaava olisi lainmukainen elokuun alussa.

-Asemakaavan muutos yritetään tehdä nopeasti. Rakentaminen lähtisi käyntiin syksyllä tai viimeistään ensi vuonna, Päivi Saloranta kertoo.

Tilaisuudessa olivat paikalla mm. myös Sunny Car Centerin yhteys- ja markkinointijohtaja Esko Kiesi sekä rakentamisesta vastaava Antti Peltoniemi Antrading Oy:stä. He eivät käyttäneet yhtään puheenvuoroa, eikä heille esitetty ainuttakaan kysymystä. (HäSa)