Uutiset

Avaruudesta haetaan arjen ja ympäristön hyötyä

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva avaruusasiain neuvottelukunta on jo yli 30 vuotta vanha. Viime viikolla neuvottelukunta valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle.

Miksi avaruusasioille tarvitaan yhä neuvottelukuntaa?

– Avaruusasiat ovat hyvin laajasti yhteiskuntaa läpileikkaavia. Joissakin isommissa avaruusmaissa on oma avaruushallinto, kuten Yhdysvalloissa Nasa. Pienessä ja käytännönläheisessä maassa, kuten Suomessa, neuvottelukuntamenettely on ollut toimiva malli, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen.

Miten avaruusteknologian käyttö näkyy Suomessa?

– Suomalainen avaruustoiminta on maanläheistä. Avaruus näkyy monin tavoin arkipäivässä: puhelimella navigoidessa tai tarkkojen säätiedotusten laatimisessa. Se on myös osa keskeistä infrastruktuuria. Jos meillä ei olisi avaruusulottuvuutta, esimerkiksi metsävarojen inventointi ja merien jäätilanteen seuraaminen olisivat nykyistä hankalampia.

Mitä Suomessa tehdään avaruusalan kehittämisen ja koulutuksen osalta?

– Meiltä löytyy avaruustekniikan koulutusta erityisesti Aalto-yliopistosta, jossa parhaillaan ollaan rakentamassa nanosatelliittia. Se on ensimmäinen suomalainen avaruuteen laukaistava laite. Aalto-1 on noin neljä kiloa painava ja reilun maitopurkin kokoinen laite. Se tulee tekemään maapalloa ja ilmakehää mittaavia toimenpiteitä.

Mikä on tärkein tavoite vuosille 2016–2020 laaditussa kansallisessa avaruusstrategiassa?

– Ensinnäkin kansainvälinen yhteistyö. Meillä ei olisi mahdollisuutta vähänkään laajamittaisempaan avaruustoimintaan omilla resursseilla. Olemme vahvasti mukana kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, -ohjelmissa ja -organisaatioissa. Tärkein on Euroopan avaruusjärjestö ESA, jonka jäsenmaa Suomi on. Sitä kautta olemme mukana erityyppisissä tietoliikenteen ja kaukokartoituksen hankkeissa. Olemme hyvin jalat maassa avaruuslinjauksissa. Mikro- ja nanosatelliittien kustannus- ja hyötysuhde on olennaisesti meille parempi kuin miehitettyjen avaruuslentojen.