fbpx
Uutiset

Ay-liikkeen vastatoimet käynnistyvät maanantaina – esitys irtisanomisten helpottamiseksi luvassa hallitukselta marraskuussa

Ylityökiellot astuvat voimaan useilla aloilla. Ay-liike vastustaa hallituksen suunnitelmia helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä. Hallitus pitää kiinni aikeistaan ja sanoo antavansa asiasta esityksen marraskuussa.
Ylityökiellossa on mukana muun muassa raskaan liikenteen sopimusaloja. Satamat ovat sen ulkopuolella ainakin ensi vaiheessa.

Ammattiyhdistysliike käynnistää maanantaina käytännön toimet kiistassa irtisanomisten helpottamisesta. Ylityökiellossa ovat mukana SAK:sta Teollisuusliitto ja AKT sekä STTK:sta Pro.

Teollisuusliitossa kiellon ulkopuolella ovat media- ja painoalan, lehdenjaon ja sekä viestintäalan toimihenkilöt.

Pron jäsenistä kiellon piirissä ovat teollisuudessa työskentelevät toimihenkilöt, kuten koulutetut esimiehet ja asiantuntijat. AKT:lta mukana on useita sopimusaloja, kuten kuorma- ja linja-autoala sekä huoltokorjaamot. Viennin kannalta tärkeät satamat ovat ainakin ensi vaiheessa ylityökiellon ulkopuolella.

AKT:n ylityökielto päättyy syyskuun lopussa. Teollisuusliiton ja Pron toimet ovat sen sijaan voimassa toistaiseksi. Työtaistelutoimiin ryhtyvien liittojen rintama saattaa vielä laajentua, sillä valmiuden kohottamisesta ovat kertoneet ainakin JHL, OAJ ja Tehy.

Muun muassa Kemianteollisuus ry., Metsäteollisuus ry. ja Teknologiateollisuus ry. ovat julkisuudessa vedonneet siihen, että liitot peruisivat painostustoimensa.

Ammattiliitot vastustavat poliittisella työtaistelullaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen suunnitelmia helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Helpottaminen tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että työntekijä voitaisiin irtisanoa työsuhteen velvoitteiden rikkomisen perusteella nykyistä kevyemmällä menettelyllä. Vaatimus erillisestä selvityksestä työntekijän sijoittamiseksi toisiin tehtäviin yrityksessä saattaisi poistua.

Hallitus on puolestaan vakuuttanut pitävänsä kiinni suunnitelmastaan. Hallituksen mukaan tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä eikä kannustaa yrityksiä irtisanomaan.

Suomen Yrittäjien 2017 tekemään kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 37 prosenttia totesi olevansa valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Lakihanketta arvostelevien mukaan kysely ei anna luotettavaa kuvaa siitä, miten yritykset todellisuudessa toimisivat.

Työministeri Jari Lindström (sin.) ei sunnuntaina halunnut kommentoida Lännen Medialle asian valmistelua. Lindströmin erityisavustajan mukaan esitys on kuitenkin tarkoitus antaa marraskuussa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on aiemmin todennut olevansa valmis neuvottelemaan rajan laskemisesta 20 hengestä, jolloin irtisanomisen helpottamisen piiriin tulisi aiottua vähemmän yrityksiä.

Ay-liike on kuitenkin viestittänyt, että irtisanomissuojan puolustaminen on sille periaatteellinen asia, eikä rajan mahdollinen laskeminen lieventäisi niiden kantaa.

Menot