Uutiset

Biowatin hiukkaspäästöille raja-arvot

Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Biowatti Oy:n Turengin tuotantolaitokselle. Laitoksen ympäristöhaitoista merkittävimpiä ovat hiukkaspäästöt ilmaan ja haketuksesta tuleva melu.

Ympäristölupapäätöksessä on asetettu hiukkaspäästölle raja-arvo sekä lisäksi määrätty, että haketusta saa suorittaa vain arkipäivisn kello 8-18.

Laitoksen ilmanpäästöt syntyvät pääosin puun, kuoren ja juurikasleikkeen kuivautuksesta. Päästöraja tiukkenee vuoden 2007 alusta.

Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä raaka-aineiden ja ongelmajätteiden varastoinnista, ympäristövaikutusten raportoinnista sekä poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta.

Turengin tuotantolaitos sijaitsee kaavoitetulla alueella noin puolen kilometrin päässä Turengin keskustasta Turengin sokeritehdas -nimisen pohjavesialueen lievealueella.

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic