fbpx
Uutiset

Duunarille liukuva työaika on vain haave – Työaikajoustot lähtevät usein tuotannon ja työnantajan tarpeista

SAK:n teettämän työolobarometrin mukaan työoloissa ei juuri ole tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan.
SAK:laisten liittojen jäsenten kokemukset työn mielekkyydestä ovat myös menossa huonompaan suuntaan. Kuva: Joel Maisalmi
SAK:laisten liittojen jäsenten kokemukset työn mielekkyydestä ovat myös menossa huonompaan suuntaan. Kuva: Joel Maisalmi

SAK:n tekemän työolobarometrin mukaan työntekijät ovat entistä tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa työhönsä.

Työntekijät eivät ole tyytyväisiä siihen, miten työt työntekijöiden kesken jaetaan, missä järjestyksessä, missä tahdissa, ja millä menetelmillä niitä tehdään.

SAK:n työolobarometrin aineisto on kerätty helmi-maaliskuussa 2018. Tutkimuksen tehnyt Kantar TNS oy haastatteli yhteensä 1 202 SAK:n liittojen jäsentä.

Tutkimusten mukaan työpaikan laadulla on merkittävä yhteys siihen, ovatko työntekijät tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan työhönsä.

SAK:n Hyvän työn mittarin mukaisilla hyvillä työpaikoilla ei ole ketään, joka olisi tyytymätön vaikutusmahdollisuuksiinsa. Melko huonoilla työpaikoilla tyytymättömien osuus on 35 prosenttia ja huonoilla 60 prosenttia.

Tutkimusasiantuntija Riitta Juntusen mukaan työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat suorassa suhteessa työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.

– Siksi on hälyttävää, että SAK:laisten liittojen jäsenet kokevat vaikutusmahdollisuutensa oman työnsä suhteen heikentyneen ja kokemukset työn mielekkyydestä ovat myös menossa huonompaan suuntaan, Juntunen toteaa SAK:n tiedotteessa.

Hän lisää, että jos työntekijä voi vaikuttaa työnsä järjestelyihin melko paljon, niin silloin hän viihtyy ja jaksaa sekä sairastaa vähemmän.

Suurimmalla osalla kiinteä työaika

Työolobarometrin mukaan suurimmalla osalla eli 62 prosentilla SAK:laisten liittojen jäsenistä on tällä hetkellä täysin kiinteä työaika. Liukuva työaika on vain noin 15 prosentilla duunarialoilla työskentelevistä.

Joustava työaika on kuitenkin lisääntynyt. Viime vuonna työolobarometriin vastanneista 23 prosenttia oli työaikapankin piirissä. Neljä vuotta aiemmin heitä oli vain 16 prosenttia.

Juntunen toteaa, että työaikajoustot lähtevät usein tuotannon ja työnantajan tarpeista eivät niinkään työntekijän aloitteesta.

Hyvän työelämän voi saavuttaa

Suomalaisen työelämästrategian tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. SAK:laisilla aloilla kehitystä parempaan ei ole havaittavissa. Työelämän laatu saa uudessa työolobarometrin mittauksessa samat pisteet kuin neljä vuotta aiemmin.

Juntusen mukaan Suomi tarvitsee SAK:n ehdottoman Suomalaisen työn kehittämisohjelman.

– Ohjelma tukee työyhteisöjä, jotka haluavat parantaa sekä omaa tuottavuuttaan että työntekijöidensä hyvinvointia. Hyvä työelämä, eli tuottava, turvallinen ja mielekäs työ, on mahdollista saavuttaa kaikenlaisissa töissä.

Menot