Uutiset

Edelleen lääkäreitä arveluttava uudistus

Sairaanhoitajat pääsevät kirjoittamaan potilaille lääkereseptejä viiveellä, vasta noin vuoden kuluttua, kertoi Ylen tv-uutiset maanantaina. Viivästys johtuu siitä, ettei maassa ole yhtään reseptien kirjoittamiseen koulutettua ja tätä kautta työhön oikeutettua sairaanhoitajaa.

Mistään hankkeen viivästymisestä ei kuitenkaan ole kyse. Laki reseptioikeuden laajentamisesta on ollut voimassa vasta heinäkuun alusta lukien, joten on sula mahdottomuus, että maassa olisi nyt valmiina reseptejä kirjoittavia sairaanhoitajia.

Koulutuksen suunnittelu pääsi täyteen vauhtiin vasta sitten, kun eduskunta oli lain hyväksynyt. Koulutuksen suunnittelu, opiskelijoiden valinta ja itse koulutus vievät oman aikansa, oikotietä onneen ei tässäkään tapauksessa tunneta.

Suunnittelu on suunnilleen aikataulussa ja ensimmäiset sairaanhoitajat aloittanevat reseptioikeuden kirjoittamiseen tähtäävät opinnot ensi vuoden alussa.

Lääkärien etuja valvova Lääkäriliitto on suhtautunut uudistukseen nihkeästi ja epäillen. Liitto epäilee hyötyjä, ennen muuta se haluaa korostaa lääkärin vastuuta potilaan hoidossa.

Lääkäriliiton kanta on ymmärrettävä. Sietää kuitenkin huomata, etteivät lääkärit suhtaudu hankkeeseen jyrkän kielteisesti. Saattaa hyvin olla, ettei ulkomailta kaapattu idea olisi edennyt lähtöruutua kauemmas, jos Lääkäriliitto olisi pitänyt kaksin käsin kiinni lääkärin yksinoikeudesta reseptien kirjoittamiseen.

Lääkäreitä houkuttelee varsinkin ajatus terveyskeskusten työnjaon järkevöittämisestä. Kun lääkäri pääsee eroon rutiininomaisten reseptien kirjoittamisesta – erityisesti vanhojen reseptien uudistamisesta – aikaa olisi lisää vaativaa hoitoa edellyttäville potilaille.

Juuri tätä päämäärää reseptioikeuden laajennus on säädettykin palvelemaan.

Suuri mullistus ei terveydenhuoltoa lopulta ravistele. Lääkärien ja sairaanhoitajien työjako saa hieman lisää pelivaraa, mikä on aivan oikea kehityksen suunta.

Lääkärin vastuu potilaan hoidossa ei ole rapautumassa. Lääkärillä on päävastuu ja hän myös ohjaa sairaanhoitajan reseptien kirjoittamista – hoitajien oikeus on kaiken lisäksi rajattu tiettyihin lääkkeisiin.

Uudistus antaa varsinkin terveyskeskuksille uuden mahdollisuuden. Sen soveltaminen on kiinni ennen muuta lääkäreistä ja siitä, miten hyvin lääkärien ja hoitajien yhteistyö sujuu potilaiden hoidossa.

Tämäkään uudistus ei ole ilmainen. Tehy vaatii reseptejä kirjoittaville hoitajille jopa 500 euroa kuussa lisää palkkaa. Korvausta koskevat neuvottelut on kesken ja on jopa mahdollista, että palkkakiista siirtää reseptioikeuden käyttöönottoa. Palkkamenot jonkin verran kasvavat, mutta suunta on silti oikea: terveydenhuollon työnjako pitääkin rukata.

Korvaus on sen verran hyvä, että hoitajien kuvittelisi hakeutuvan mielellään reseptien kirjoittamiseen valmentavaan koulutukseen.