Uutiset

Edunvalvojia tarvitaan yhä enemmän

Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, eli yhä useampi tarvitsee edunvalvojaa hoitamaan talouttaan.

– Myös varallisuuden kasvaessa hoidettavaksi tulee monimutkaisia asioita ja edunvalvonnasta tulee tarpeellista, kertoo Hämeenlinnan maistraatin henkikirjoittaja Kimmo Luojus.

Luojuksen mukaan edunvalvonnan tarve on kasvanut vuodesta 1999, kun se tuli maistraatin hoidettavaksi. Hämeenlinnan maistraatin alueella oli tuolloin 1 231 edunvalvontatapausta, kun niitä on nyt 1 917 kappaletta. Määrä on lisääntynyt reilulla kolmanneksella

Kehityksen arvellaan jatkuvan samanlaisena myös tulevaisuudessa.

Luojuksen mukaan sukulaiset ja läheiset hoitavat tehtäviään edunvalvojina yleisesti ottaen hyvin, mutta väärinkäytöksiäkin on. Vakavia edunvalvottavaan kohdistuvia väärinkäytöksiä on vain vähän, mutta huomautuksia annetaan silti vuosittain huomattavan paljon. (HäSa)