fbpx
Uutiset

Eduskunnan mukaan EU:n uudet taloustukivälineet koronakriisistä kärsiville maille ja yrityksille ovat tarpeellisia – Maiden vastuun talouspolitiikastaan pitää kuitenkin säilyä

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) osallistui euroryhmän kokoukseen ja sanoi, että Suomen budjettisuvereniteetista huolehditaan.
Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan poikkeustilanteessakaan ei kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta. Kuva: emil bobyrev
Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan poikkeustilanteessakaan ei kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta. Kuva: emil bobyrev

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) osallistui perjantaina euromaiden valtiovarainministereiden videokokoukseen, jossa keskusteltiin euroalueen uusista tukivälineistä jäsenmaille ja yrityksille koronakriisin aiheuttamassa tilanteessa.

Kulmunin mukaan Suomen vastuut ovat takauksina 430 miljoonaa euroa eurooppalaisessa työllisyysrahastossa ja 370 miljoonaa euroa Euroopan investointipankin takausrahastossa. Euroryhmän kokouksessa puhuttiin Euroopan vakausmekanismin rahoitustuen ehdoista.

Eduskunnan EU-asioista vastaava Suuri valiokunta evästi ministeriä Suomen kannasta euroalueen uusista tukivälineistä käytäviin neuvotteluihin aiemmin perjantaina. Valiokunta totesi, että toimia voi pitää tarpeellisina euroalueen rahoitusvakauden turvaamisen näkökulmasta.

Työllisyysrahaston eli SURE-rahaston ja Euroopan vakausmekanismin EVM:n mukauttamisen hyödyt jäävät valiokunnan arvion mukaan Suomelle välillisiksi ja yleiseen rahoitusvakauteen liittyviksi. Euroopan investointipankin rahaston mahdollisia hyötyjä suomalaisille yrityksille ei voi valiokunnan mukaan vielä varmuudella arvioida.

Suuri valiokunta totesi, että Suomelle toimista lankeavat riskit täyttävät perustuslakivaliokunnan lausuntojen mukaan valtiosääntöisen vaatimuksen tarkkarajaisuudesta. Kulmunin mukaan ne rajoittuvat kahteen prosenttia kunkin valtion bkt:sta.

Suomi ei hyväksy toimia, jotka vaarantavat sen rahoitusaseman

Kulmunin mukaan Suomen budjettisuvereniteetista huolehditaan.

Suuri valiokunta yhtyi hallituksen näkemykseen, että vallitsevassa tilanteessa on ensisijaisen tärkeää turvata jäsenmaiden rahoituksen saatavuus. Suomi ei voi hyväksyä toimia, jotka vaarantaisivat Suomen budjettisuvereniteetin tai rahoitusaseman. Suomen linja on, että poikkeustilanteessakaan ei tule kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa.

Suuri valiokunta myös muistutti talouskriisin hoitamiseen liittyvien toimien poikkeuksellisuudesta. Sen takia euroalueen tukitoimien on oltava väliaikaisia, välttämättömiä ja riittävän ehdollisia varojen käyttötarkoituksen ja velallisen kelvollisuuden osalta.

Suuren valiokunnan mukaan varojen jakamisen tulee perustua kriisin aiheuttamien haittojen vakavuuteen ja rahoitettavien toimien vaikuttavuuteen.

Riskeissä otettava huomioon jo päätetyt ja tulevat vastuut

Suuri valiokunta kiinnitti huomiota eduskunnan perustuslakivaliokunnan usein toistamaan havaintoon siitä, että “Kokonaisarvio kasvavista vastuista viime kädessä vaikuttaa siihen, voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä pitää perustuslain mukaisina.

Valiokunta edellyttää, että tulevaisuudessa käsiteltäessä tällaisia EU-jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia hallituksen selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti. Se tarkoittaa, että otetaan huomioon myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat.

Menot