Uutiset

Ei Kalvolassa (pikku)kouluja vihata

Joidenkin Taljalan koulua käyneiden oppilaiden huoltajat olivat lehden palstoilla huolissaan koulun lukujärjestysmuutoksesta. Taljalan koulu alkaa todellakin pääsääntöisesti kello kahdeksan. Ei kuitenkaan kaikilla kaikkina päivinä.

Kalvolassa on vuosikausia rytmitetty koulujen alkamista niin, että käytettävissä olevalla koulukuljetuskalustolla kyetään hoitamaan varsin monitahoinen reittiverkosto.

Kun kunnan kouluverkossa tapahtuu merkittäviä muutoksia syyslukukauden 2006 alusta lukien, on tämä ollut vaikuttamassa myös kuljetusjärjestelyihin ja sitä kautta myös koulujen lukujärjestyksiin.

Edellisenä lukuvuonna kuljetuksia kunnassamme tapahtui neljään kouluyksikköön, tulevana lukuvuonna vain kahteen, Iittalaan ja Taljalaan.

Toinen tähän kokonaisuuteen vaikuttava tekijä on käytettävissä olevan kaluston määrä. Suoritettujen kilpailutusten pohjalta koulukuljetuksiin käytettävissä oleva kapasiteetti ei mahdollista sitä, että yht’aikaisesti saataisiin merkittävä joukko oppilaita kahteen eri paikkaan eri puolilta varsin laajaa kuntaa. Pyrkimys on siis kaluston käytön optimoinnista, joka toki on myös taloudellinen kysymys.

Mistään pikkukoulujen alasajosta kyseisessä lukujärjestysmuutoksessa ei ole kysymys. Molempien kunnan koulujen toimintaedellytykset ovat poikkeuksellisen hyvät.

Antti Karrimaa

peruskoulun rehtori

sivistystoimenjohtaja

Kalvola

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic