Uutiset

Eivätkö hämeenlinnalaiset veteraanit pääse kuntoutukseen?

Hämeenlinna on aivan hännillä rintamaveteraanien kuntoutustilastossa. Sen mukaan vain 27,9 prosenttia kaupungin 736 veteraanista pääsi kuntoutukseen vuonna 2010. Riihimäellä luku on 97,1 prosenttia 416 veteraanista

Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä, mistä voi olla kysymys?

-Epäilen, että kummassakin luvussa on tilastointivirhe. Hämeenlinna käyttää paljon laitoskuntoutusta, mikä on avokuntoutusta kalliimpaa ja siksi mukaan pääsevät harvemmat. Riihimäellä on paljon ryhmäkuntoutusta ja todennäköisesti joku tai jotkin ryhmät on erehdyksessä tilastoitu moneen kertaan. Suureen lukuun voi vaikuttaa myös se, että kaupunki on järjestänyt kuntoutusta omalla kustannuksellaan, eikä sen osuutta ole huomattu ottaa pois valtion kustantaman kuntoutuksen tilastosta.

Alueylilääkäri Kirsi Niska Hämeenlinnan terveyskeskuksesta, mistä Hämeenlinnan huono prosentti voi johtua?

-Aloitin nykyisessä tehtävässäni viime vuoden syksyllä ja voin vastata kysymykseen vain siitä eteenpäin. Syksyllä tuli paljon hakemuksia, eikä Valtiokonttorin syksyllä antama lisämääräraha riittänyt kaikille edes avokuntoutukseen. Sitten tuli paljon hakemusten peruutuksia ja kaikille syksyn hakijoille tarjottiin jotakin kuntoutusta.

Järjestetäänkö Hämeenlinnan veteraaneille avokuntoutusta?

-Kyllä, mutta osa haluaa laitoskuntoutukseen, joka on myös sosiaalinen tapahtuma. Jos laitokseen ei päästä, hakemuksia perutaan ja yritetään samana tai seuraavana vuonna uudelleen.

Pääsevätkö kaikki hakijat tänä vuonna kuntoutukseen?

-Joudumme lähettämään kielteisen päätöksen noin 20 hakijalle. Ensi vuonna on siis todennäköisesti painotettava entistä enemmän avokuntoutusta.

Markku Seppä, paljonko kuntoutusrahaa on käytössä valtakunnallisesti?

-Viime vuonna oli 34,1 miljoonaa euroa, tänä vuonna 30,3 miljoonaa euroa ja ensi vuoden budjettiesityksessä 24,3 miljoonaa euroa. Luvuissa ei ole mukana kotiin vietävien palvelujen erillinen erä, joka on tänä ja ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Paljonko kuntoutusta haluavia veteraaneja on?

-Sotaveteraaniliiton laskelmien mukaan 35 000. Heistä kuntoutukseen pääsi 24 000. Rahat loppuivat viime vuonna kesken 133 kunnasta ja 47 kuntayhtymästä.

Sotaveteraanit ovat hyvin vanhoja ja heidän määränsä vähenee koko ajan. Eikö se kompensoi pieneneviä kuntoutusmäärärahoja?

-Ei, sillä kunnon heiketessä tarvitaan raskaampaa ja kalliimpaa kuntoutusta. (HäSa)