fbpx
Uutiset

EK esittää, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennetään 50 päivällä - Alussa työttömyysturva voisi olla nykyistä korkeampi

EK esitteli keinot, jolla ensi hallituskaudella saavutetaan 75 prosentin työllisyysaste. EK:n mukaan sen keinoilla voidaan korvata hallituksen aktiivimallit.

Elinkeinoelämän keskusliitto esitteli maanantaina oman mallinsa sosiaali- ja työvoimapoliittisilla uudistuksilla kohentaa työllisyyttä. EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan hallituksen aktiivimallit 1 ja 2 eli aktiivisen työnhaun malli voitaisiin perua, mikäli tuleva hallitus ottaa EK:n ehdotukset käyttöön.

Oksalan mukaan Suomen pitää tavoittaa muiden Pohjoismaiden työllisyystaso, koska verorahoilla rahoitettavat palvelut ja tulonsiirrotkin ovat pohjoismaisella tasolla.

EK:n mukaan sen keinoilla työllisyysaste saataisiin ensi hallituskaudella 75 prosenttiin. 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen tarkoittaa noin 100 000 lisätyöpaikan syntymistä ensi vaalikaudella.

Oksala korosti, että työllisyys on parasta sosiaaliturvaa. Ensi hallituskaudella ollaan tekemässä sosiaaliturvan uudistus.

Ennusteiden mukaan ilman mitään uusia keinoja työllisyysaste nousee ensi vuonna 72 prosenttiin ja seuraavan hallituskauden aikana 73 prosenttiin. Kaksi prosenttiyksikköä pitäisi siis kiriä. Kansantaloudessa yhden prosenttiyksikön korotus tarkoittaa miljardia euroa.

Ruotsissa työllisyysaste on 77 prosenttia ja Norjassa ja Tanskassa 74-75 prosenttia.

– Samaan aikaan kun meillä on työttömyyttä, meillä on pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Se haastaa vaarallisella tavalla taloutta, Oksala sanoo.

Avoimia työpaikkoja on yli 100 000. Ikuisuusongelma Oksasen mukaan on se, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat ovat eri osissa Suomea. EK:n mukaan asuntoja onkin rakennettava riittävästi sinne, mihin työpaikatkin syntyvät.

EK myös muuttaisi asumistukea yhdistämällä yleisen asumistuen ja toimeentulotuen yhdeksi etuudeksi. Eri puolueet ovat omissa sosiaaliturvan uudistusmalleissaan myös yhdistäneet eri tukia. Oksalan mukaan kannattaa ottaa oppia vaikeuksissa olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta siten, että ei yritetä muuttaa ja yhdistää liian monta asiaa yhdellä kertaa vaan palastellusti.

– Yleinen asumistuki ja toimeentulotuki ovat perhekuntakohtaisia, joten ne on helppo yhdistää.

Nykyisin valtio korvaa 100-prosenttisesti asumiskulujen korvaukset. Oksalan mukaan kunnille pitäisi siirtää myös rahoitusosuus asumiskulujen korvauksista.

Jotta ihmisiä saataisiin enemmän töihin, pitää Oksalan mukaan purkaa kannustinloukkuja eli työnteosta pitää tehdä taloudellisesta kannattavampaa kuin työttömänä olosta.

Oksalaesittelee käyrän, joka kertoo työttömyysturvan yhteydestä työllistymiseen.

– Kun ansiosidonnainen työttömyysturva päättyy, työllistymisessä on selvä piikki, Oksala esittelee.

EK:n mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa olisikin järkevä lyhentää 50 päivällä, mutta työttömyyden alkuvaiheessa työttömyysturva voisi olla nykyistä korkeampi.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto lyhenisi siis 250 päivään, jos työhistoriaa on alle kolme vuotta ja 350 päivään, jos työhistoriaa on vähintään kolme vuotta.

EK esittää myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitukseen muutosta niin, että työttömyyskassojen jäsenet maksaisivat nykyistä enemmän omasta työttömyysturvastaan. Nyt kassojen omavastuuosuus on 5,5 prosenttia, EK esittää sen nostamista kymmeneen prosenttiin. Vastaavasti palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua alennettaisiin.

EK:n keinot

Työttömyysturvan enimmäiskestoa lyhennetään 50 päivällä.

Työttömyyspäivärahaa porrastetaan työttömyyden keston mukaan. Alussa se on viisi prosenttia nykyistä suurempi ja sitä alennetaan kymmenellä prosentilla työttömyyden kestettyä kolme ja kuusi kuukautta.

Yhdistetään yleinen asumistuki ja toimeentulotuki kotitalouskohtaiseksi tueksi. Työtuloista otetaan huomioon 80 prosenttia (nykyisin 100 prosenttia) asumistukea laskettaessa.

Lapsiperheille kannustinloukkuja aiheuttavia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan, keskimäärin maksu alenee 154 eurosta 130 euroon kuukaudessa.

EK esitteli oman perhevapaamallinsa jo 1,5 vuotta sitten. EK:n mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä kannustaa ylipitkiin vapaisiin ja heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla.

Menot