Uutiset

Ekokemin ylijäämämaa ei sovi Karhin soramonttuun

Ongelmajätteitä Riihimäellä käsittelevä Ekokem ei voi kuljettaa uuden jätevoimalan ja siihen liittyvien tieyhteyksien rakentamisesta syntyviä puhtaita ylijäämämaita Lohja Ruduksen Karhin soranottoalueelle.

Hausjärven ympäristölautakunta katsoo, ettei Ekokem ole selvittänyt riittävän huolella sorakuopalle vietävien maiden laatua. Laitos ei ole myöskään selvittänyt onko maista riski pohjavedelle.

Soranottoalue sijaitsee Hausjärven ensimmäisen luokan pohjavesialueen keskiosassa pohjaveden muodostumisalueella. Riihimäen kaupungin käyttämä Piirivuoren vedenottamo on soranottoalueelta kolmen kilometrin päässä.

Ekokem anoi Hausjärven kunnalta lupaa noin 20 000 maamassakuution viemiseen Karhin soranottokuopalle täyttö- ja maisemointimaaksi. Ulkopuolinen laboratorio olisi todennut maamassojen puhtauden. (HäSa)