Uutiset

Eläinkoelautakunta sijoittunee Hämeenlinnaan

Eläinkokeisiin tarvittavia lupia myönnetään lähitulevaisuudessa Hämeenlinnassa, mikäli valtioneuvoston esitys erityisestä lautakunnasta menee läpi eduskunnassa.

Etelä-Suomen lääninhallitukseen esitetään perustettavaksi erityistä eläinkoelautakuntaa, jolle keskitetään muun muassa koelupien myöntäminen, valvonta ja rekisterin ylläpito.

– Lain esittelytekstissä ei Hämeenlinnaa lautakunnan sijaintipaikkana mainita, mutta siitä on lähdetty, sanoo lakia valmistellut eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lääninhallituksen perustetaan neljä esittelijän virkaa. Lautakunta saa tarvitsemansa tukitoiminnot lääninhallitukselta. Niihin lasketaan tarvittavan kahden henkilön vuotuinen työpanos.

Eläinkoelautakuntaan nimitetään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Lautakunnan toimikaudeksi kaavaillaan viittä vuotta. (HäSa)

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic