fbpx
Uutiset

Eläinsuojelukäynneistä ei saada koottua tarpeeksi tietoa - raportointi ontuu

Suomessa tehdään joka vuosi tuhansia epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia, mutta käynneistä saatava kokonaiskuva jää niukaksi. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan tietojärjestelmän heikkous haittaa eläinsuojeluvalvonnan kehittämistä.

Nykyisin ei esimerkiksi saada kattavaa käsitystä siitä, millaisia epäkohtia eläintenpidossa esiintyy, mitä syitä huonolle kohtelulle löytyy ja miten valvonta tehoaa. Syynä on se, että viranomaisilla ei ole riittävää raportointijärjestelmää, josta tarkastuskäyntien tietoja voisi poimia.

Viime vuonna tehtiin noin 6 500 epäilyyn perustuvaa tarkastusta, joissa epäiltiin eläinsuojelusäännösten vastaista eläintenpitoa. Kohteena oli sekä lemmikki- että tuotantoeläimiä.

Jos käynneistä haluttaisiin tietoa analysoitavaksi, kaikki tarkastusraportit pitäisi käydä läpi erikseen, koska nykyisin raportointitoiminnat eivät ole riittäviä.

– Valvonnan tuloksia ei pystytä juuri analysoimaan, eikä niistä saada kokonaiskuvaa, sanoo yksikönjohtaja Jaana Mikkola Evirasta. Hän harmittelee tilannetta senkin takia, että kyse on nimenomaan riskikohteista.

Tietojärjestelmän uudistusta on odotettu pitkään.

– Valitettavasti se on jäänyt jonoon, sillä meillä on myös lakisääteisiä tietojärjestelmän kehittämistarpeita.Tieto rajoittuu lukumääriinTällä haavaa valvontakäynneistä Eviraan koottu tieto rajoittuu etupäässä lukuihin, jotka koskevat tarkastuksia, löydettyjä epäkohtia, eläinlajeja ja viranomaisten toimia. Avoimeksi jää, millaisia epäkohtia valvonnoissa on koko maan tasolla havaittu.

– Nykyistä tarkempaa tietoa kaivataan vaikkapa siitä, onko joissakin pitomuodoissa enemmän ongelmia kuin muissa pitomuodoissa. Silloin päästäisiin myös miettimään, onko epäkohtien taustalla tiedonpuutetta, rahapulaa vai esimerkiksi epäselväksi koettu ohjeistus tai lainsäädäntö.

Mikkolan mukaan tietojärjestelmän ongelma ei ole vakavaa yksittäisen eläimen hyvinvoinnin kannalta. Tärkeämpää eläimelle on omistajan toiminta ja paikallisen viranomaisen tekemä työ kentällä. Tiedonpuute aiheuttaa kuitenkin sen, että valvontaa ja eläintenpitäjien valistamista on koko maan tasolla vaikea kehittää eteenpäin.

Uudistettavana olevaan eläinsuojelulakiin ei ole tulossa velvoitetta uuden tietojärjestelmän rakentamiseen. Lakiluonnoksen mukaan viranomaisten pitää kuitenkin toimittaa pyydettäessä tietoja Eviralle eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja kehittämistä varten.

Asiasanat

Menot