Uutiset

Eläintenpitokieltojen rekisteri toimii hyvin

Eläintenpitokieltoon tuomittujen valtakunnallinen rekisteri on osoittautunut hyväksi työkaluksi eläinsuojeluviranomaisille. Rekisteri on ollut olemassa puoli vuotta.

-Se on meille erittäin hyvä ja helppokäyttöinen, kiittelee Etelä-Suomen läänineläinlääkäri J
essica Löfgren-Eriksson. Hänen mukaansa rekisteriä käytetään jopa poikkeuksellisen usein.

-Kansalaiset ilmoittavat meille havaitsemistaan epäkohdista ja voimme rekisteristä tarkistaa, onko ilmoituksen kohteelle määrätty eläintenpitokielto. Sen noudattamista valvoo poliisi.

Jessica Löfgren-Erikssonin mukaan eläintenpitokiellot ovat yleistyneet viime aikoina. Hänen mukaansa syinä ovat muun muassa rahapula, uupumus ja laiskuus. Usein eläimiä on liikaa hoitajan varoihin ja kykyihin nähden. Esimerkiksi hevosten pitovaikeudet ovat yleistyneet, mutta myös kaikkien muiden eläinten pitovaikeuksia on paljastunut.


Rekisteriotteen voi pyytää yksityinenkin

Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit-yksikön toimialajohtaja Marjatta Syväterä kertoo, että eläintenpitokieltoja on rekisterissä hiukan yli 300. Rekisteristä saavat tietoja eläinsuojeluviranomaiset, poliisi, syyttäjät ja oikeusviranomaiset. Myös yksityiselle ihmiselle voidaan antaa tietoja esimerkiksi, jos tämä on myymässä eläintään tai eläimiään ja haluaa varmistua ostajan taustoista.

Jalostusyhdistykset voivat vaatia eläintä jalostusrekistereihin ilmoittavaa esittämään itsestään eläintenpitokieltorekisterin otteen.

-Rekisteriotteita on pyydetty hyvin vähän. En tiedä vaikuttaako asiaan se, että ote maksaa 20 euroa, Marjatta Syväterä sanoo.

Eläimiä kaltoin kohtelevat voidaan tuomita sakkoihin tai neljästä kuukaudesta neljän vuodenvankeuteen. Eläintenpitokielto määrätään käytännössä vain törkeistä eläinsuojelurikoksista.

Periaatteessa myös toistuvat tavalliset tai lievät eläinsuojelurikokset voivat johtaa pitokieltoon. Jessica Löfgren-Erikssonin mukaan oikeuskäytäntö on kuitenkin se, ettei toistuvuus johda pitokieltoon. Kielto on yleensä määräaikainen, mutta voi olla myös elinikäinen. Kielto voi koskea kaikkia eläimiä tai vain joitakin tiettyjä eläinlajeja.

Erään 180 oikeustapausta käsittävän tutkielman mukaan eläinsuojelurikoksista tuomitaan enimmäkseen sakkoa. Vankeusrangaistuksia tuon aineiston mukaan annettiin neljänneksessä tapauksia. Tuomioiden pituus oli keskimäärin noin kaksi kuukautta ehdollista. (HäSa)