Kolumnit Uutiset

Eläkealoite on täysin vastuuton

Ei ehkä pitäisi puuttua tähän, kun eläkepäivät häämöttävät viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Puutun kuitenkin.

Entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen (sd.) masinoima kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi on täysin käsittämätön.

Kansalaisaloite on silti saanut lähes 85 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan tänä syksynä.

Nyt eläkkeet on sidottu palkkoihin vain 20-prosenttisesti ja elintasoindeksiin 80-prosenttisesti. Se on ns. taitettu indeksi, josta raivotaan erityisesti vaalien alla.

Aloitteessa ei ole muuta vikaa kuin se, että se tyhjentäisi eläkevarannot noin vuonna 2067.

Esimerkiksi Työeläkevakuuttajien Telan asiantuntija Simo Hynninen toteaa (HäSa 4.10.), että uudistus hyödyttäisi kaikkein vähiten pienten eläkkeiden saajia ja kuihduttaisi eläkesäästöt.

Samaa mieltä ovat kaikki asiantuntijat.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ekonomistin Jaakko Kianderin mukaan työeläkejärjestelmä keräsi vuosien 1962–2013 aikana lähes joka vuosi maksutuloa enemmän kuin maksoi eläkkeitä.

Väestön ikärakenteen muutos eli käytännössä suurten ikäluokkien eläköityminen on kuitenkin muuttanut tämän asetelman.

Nyt yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän ennakoidaan olevan pysyvästi alijäämäinen: eläkemeno on tuloa suurempi. Rahoitusvaje katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla.

Ensi vuonna voimaan tuleva eläkeuudistus hivuttaa eläkeikää vähitellen ylöspäin.

Nuoret ikäluokat tekevät siis töitä pitempään kuin me. Esimerkiksi vuonna 2000 syntynyt jää eläkkeelle vasta 68-vuotiaana.

Se on perusteltua paitsi eläkejärjestelmän näkökulmasta myös siksi, että he ovat todennäköisesti terveempiä kuin me.

Ei silti ole oikein, että me tyhjennämme eläkerahastot heidän nenänsä edestä.

Aloitetta perustellaan sillä, että se turvaisi eläkkeensaajien ostovoiman ja tulotason.

Entä nuoremmat polvet? Heille jäisi käteen vain luu. Ehkäpä Kiljunen arvelee, etteivät he myöskään ole hänen potentiaalisia äänestäjiään, mutta juuri eläköityneet suuret ikäluokat ovat.

Olisi täysin vastuutonta toimia ajattelematta tulevaisuutta, jolloin meillä on yhä enemmän eläkeläisiä ja vähemmän työikäisiä.

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic