Uutiset

Eläkkeensaajien määrä lisääntyi viime vuonna

Eläkkeensaajien määrä kasvoi hieman vuonna 2004 edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa maksettiin vuonna 2004 eläkettä kaikkiaan 1 338 000 henkilölle. Heistä omaa eläkettä saavia oli 1 277 000. Vuonna 2003 eläkkeensaajia oli 1 330 000, joista omaa eläkettä sai 1 270 000 henkilöä.

Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tekemästä tilastosta, joka raportoi Suomen eläkkeensaajista kunnittain.

Omaa eläkettä saavista 90 prosenttia sai työeläkettä ja hieman yli puolet kansaneläkettä. Yli 40 prosenttia sai eläkettä samanaikaisesti molemmista järjestelmistä. Eläkkeensaajien suurin ryhmä ovat 70-79-vuotiaat.

Kanta-Hämeen alueella eläkkeensaajia oli vuonna 2004 yhteensä 44 522. Heistä 42 605 sai omaa eläkettä, eli vanhuus-, työttömyys-, työkyvyttömyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeläkettä.

Kanta-Hämeessä keskimääräinen eläke vuonna 2004 oli 1110 euroa kuukaudessa. Maakunnan alueella eläke oli suurin Hämeenlinnassa, 1252 euroa, ja pienin Ypäjällä 889 euroa kuukaudessa. (HäSa)