Uutiset

Elinvoimaa Lammille ja Tervakoskelle

Hamkin opiskelija Marika Viinanen laatii opinnäytetyötä taajamien elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja parantamisesta. Kohteina ovat Lammin ja Tervakosken taajamat.

Opinnäytetyö on osa Linnaseutu-yhdistyksen Pitäjäpiiri-hanketta. Työn tavoitteena on parantaa taajamien elinvoimaisuutta kehittämällä asuinviihtyvyyttä, palvelutasoa sekä omaleimaisuutta.


Vahvuudet ja kehittämistarpeet

Tarkoituksena on määritellä taajamien vahvuudet ja kehittämisedellytykset sekä kehittämistarpeet ja -ehdotukset. Lisäksi työssä analysoidaan taajamien ja palvelujen rakennetta, kaupallista toimintaa sekä taajamakuvaa.

Työn tuloksena on suunnitelma, joka sisältää kehittämistyön jatkon, toteutuksen, aikataulun ja resurssit.

Hanketta esitellään Lammilla ja Tervakoskella järjestettävissä avoimissa tilaisuuksissa toukokuun aikana. Taajaman vetovoimaisuutta ja kehittämisehdotuksia selvitetään myös eri toimijoille kohdennetuilla kyselyillä.

Marika Viinanen työskentelee suunnittelijana Destia oy:ssä ja on aiemmalta koulutukseltaan maisemasuunnittelun amk-hortonomi. (HäSa)