Uutiset

Elokuvakeskus on turvallinen asia

Timo Paimela kirjoittaa Hämeen Sanomien mielipidesivulla 22.6.2004 Verkatehtaalle suunnitellusta elokuvakeskuksesta.

Timo Paimela kysyy tiesivätkö päättäjät, että elokuvakeskus rakennetaan lainarahoituksella, jolle kaupunki myöntää takauksen.

Vastaus on, että kyllä tiesivät, sillä juuri tästä kaupunginvaltuutetut 13.10.2003 päättivät! Valtuusto hyväksyi sen, että ”Kantolan Kiinteistöt Oy rakennuttaa elokuvakeskuksen omistukseensa ja että hankkeen rahoitus järjestetään lainarahoituksella kaupungin myöntämällä takauksella.”

Kaupunginvaltuuston päätöksen ei sisälly minkäänlaista suoraa tai välillistä tukea elokuvateatteritoimintaan eikä tällaista tukea myöskään ole suunniteltu.

Takaus on luonnollisesti riski, mutta ei suinkaan merkitse sitä, että hankkeeseen tarvitsisi käyttää verovaroja euroakaan. Kantolan Kiinteistöt Oy hoitaa lainan ja korot elokuvayrittäjän maksamista vuokrista. Vuokra on määritelty siten, että se kattaa pääoma-, rahoitus- ja kiinteistönpitokulut. Kun näin tapahtuu, niin elokuvakeskus todellakin rahoitetaan yksityisesti ilman verovaroja.

Tällainen takausmenettely on tavallista suomalaisten kaupunkien ja kuntien harjoittamaa elinkeinopolitiikkaa. Hämeenlinna on samalla tavalla vuosittain taannut lukuisten vastaavanlaisten elinkeino- ja rakennushankkeiden lainoituksia.

Elokuvakeskuksen yrittäjäksi valittiin Digital Cinema Matila & Röhr Oy tarjouskilpailun perusteella. Heidän tarjouksensa oli paras sekä taloudellisesti että toimintasuunnitelmansa puolesta. Kilpailuttaminen on reilu ja hyvä kauppatapa varsinkin hankkeissa, jossa julkinen yhteisö on osallinen. Se antaa kaikille yrittäjille samanarvoiset mahdollisuudet kiinnostua hankkeesta.

Tarjouspyyntö esitettiin myös Hämeenlinnan Maxim -elokuvateatterin yrittäjälle.

Raimo Ahtiainen

toimitusjohtaja, Kantolan Kiinteistöt Oy

Jouko Astor

projektipäällikkö, Verkatehdas -hanke

Hämeenlinna