Uutiset

Ely-keskus rahoitti Hämeen maakuntia 110 miljoonalla eurolla

Hämeen Ely-keskus rahoitti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kehittämistä viime vuonna vajaalla 110 miljoonalla eurolla. Rahoituksen kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta 10 miljoonalla eurolla.

-Muutokseen vaikutti muun muassa työllisyysmäärärahojen supistuminen sekä tutkimus-, kehitys- ja investointirahoituksen vähentyminen edellisestä huippuvuodesta. Myös EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitus hiipui ohjelmakauden lähestyessä loppuaan, selvittää ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen Ely-keskuksesta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Ely-keskus rahoitti 13,4 miljoonalla eurolla. Kanta-Hämeeseen rahoituksesta osui ainoastaan 35 prosenttia eli 4,7 miljoonaa euroa. Laskua edellisestä vuodesta oli 5,7 miljoonaa euroa.

Savolainen ei ole kuitenkaan huolissaan Kanta-Hämeen tilanteesta.

-Kanta-Hämeessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus säilyi viime vuonna edellisten vuosien keskimääräisellä tasolla lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin myönnettiin ennätysmäärä rahoitusta useille isoille hankkeille. Tyypillisesti yrityksissä käynnistetään tämän alan merkittäviä hankkeita kahden-kolmen vuoden välein, mikä näkyy rahoituksen varsin suurena vaihteluna Hämeen maakunnissa ja eri toimialoilla.

Kasvuyritysten osuus Tekes-rahoituksesta nousi molemmissa maakunnissa noin 40 prosenttiin.


Varovaisuus lisääntynyt

Varovaisuus näyttää lisääntyneen pk-yritysten investointi- ja kehittämispanostuksissa. Näihin hankkeisiin Ely-keskus myönsi rahoitusta 7,4 miljoonaa euroa, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kanta-Hämeessä kyseisen rahoituksen osuus oli runsaat 2,8 miljoonaa euroa.

Myös maaseudun kehittämisessä näkyi yritystukien vähäinen kysyntä. Yritystukiin varattua rahoitusta jäi käyttämättä runsaat miljoona euroa huolimatta siitä, että maaseutuohjelman määrärahoja oli noin 3, 1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maatilojen investointihalukkuus sen sijaan säilyi hyvällä tasolla. Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin sekä investointeihin Ely-keskus myönsi rahoitusta 14 miljoonaa euroa.

Starttirahalla perustettiin Hämeen maakunnissa 649 uutta yritystä. Ely-keskus myönsi TE-toimistoille työllisyysmäärärahoja aloittavien yrittäjien starttirahaan 3,7 miljoonaa euroa, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. (HäSa)

Mainos