Uutiset

Enemmistö vapauttaisi aukioloajat

 

Neljästä suurimmasta kolme, kokoomus, Perussuomalaiset ja keskusta, on sitä mieltä, että kauppojen ja muiden palveluyritysten aukioloaikojen rajoituksia pitäisi höllentää nykyisestä. Eduskuntavaaliehdokkaista selvä enemmistö on sitä mieltä, että aukioloaikojen rajoituksista voitaisiin luopua kokonaan.

Lännen Median maakuntalehtien vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 73 prosenttia on osittain tai täysin sitä mieltä, että päätökset aukioloajoista voisi jättää yrityksille itselleen.

Täysin sääntelyn purkamisen kannalla on kolmannes ehdokkaista. Täysin toista mieltä on vain viisi prosenttia vaalikoneen ehdokkaista.

Pienpuolueista kaikkein innokkaimmin aukioloaikojen vapauttamista puoltavat Piraattipuo­lueen ja Muutos 2011 -puolueen ehdokkaat.

Myös selvä enemmistö vaalikoneeseen vastanneista äänestäjistä antaisi kauppojen ja palveluyritysten päättää aukiolostaan itse.

VÄHITTÄISKAUPAN sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloa koskevassa lainsäädännössä on nykyisellään 17 poikkeusta. Lain rajoitukset eivät koske muiden muassa alle 400 neliön myymälöitä, apteekkeja tai auto- ja puutarhakauppaa.

Juhlapyhinä aukiolo on mahdollista aluehallintoviraston poikkeusluvalla.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen sanoo, että keskusta soisi kaupoille sekä parturi- ja kampaamoliikkeille viisi liikeaikalain rajoitusten yli menevää aukiolopäivää.

Viisi lisäpäivää olivat mukana keskustan 101 esityksessä byrokratian ja sääntelyn purkamiseksi.

Perussuomalaisilla ei ole aukioloajoista virallista linjausta, mutta puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo, että Perussuomalaiset on ”vahvasti sillä kannalla”, että yrittäjillä pitäisi olla mahdollisuus määritellä itse, koska pitää liikkeensä auki.

– Sääntelyä on aivan liikaa. Yrittäjä ensin investoi liiketilaan, seiniin, jonka jälkeen valtiovalta määrittelee koska liikkeen saa pitää auki ja mitä siellä saa myydä, Slunga-Poutsalo sanoo.

Slunga-Poutsalosta sääntelyn purkamisen voisi aloittaa aukioloajoista. Hän huomauttaa, että kaupan alan työntekijöiden turva pitää kuitenkin huomioida ja paikallista sopimista pitää vahvistaa.

KOKOOMUS puoltaa päivittäistavarakaupan sääntelyn purkamista. Kokoomuksen puoluesihteeri Minna Arve sanoo, että sääntelyn purkaminen voitaisiin toteuttaa vaiheittain tai alueellisena kokeiluna.

Siirtymäajan jälkeen aukiolojen rajoittamisesta luovuttaisiin kokonaan.

Kokoomus uskoo, että sääntelyn purkaminen toisi selviä taloudellisia hyötyjä.

Esimerkiksi juhlapyhinä auki olevien kauppakeskusten kaik­kien pienliikkeiden aukiolosta pitäisi Arven mielestä kuulla yrittäjiä. Hän huomauttaa, että pienliikkeiden yrittäjät ovat parhaita arvioimaan aukiolon mielekkyyttä.

SDP ei kannata kauppojen ja palveluyritysten rajoituksetonta aukioloa.

Sdp:n puoluesihteeri Reijo Paananen sanoo, että neuvottelut henkilöstön työehdoista liittyvät kiinteästi keskusteluun aukioloista.

Paananen muistuttaa, että hallitus antoi kuluneen vaalikauden puolivälissä eduskunnalle selonteon siitä, miten vuonna 2009 toteutettu aukioloaikojen laajentaminen ja työehtojen muuttaminen on vaikuttanut.

Selonteossa todettiin, että monet työntekijät kokivat arkensa hankaloituneen.

Aiempaa pidemmät työajat vaikuttivat niin työn ja perheen yhteensovittamiseen kuin kulkuyhteyksiin.

Asiasanat

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic