Uutiset

Ennakkoääniä annettu innokkaasti

Poliittisesti jännittävä tilanne on saanut kansalaiset liikkeelle. Ennakkoon on viikonlopun jälkeen äänestänyt jo 17,6 prosenttia äänioikeutetuista eli 731 400 suomalaista, kun luku viime vaalien alla oli yli 65 000 äänestäjää pienempi.

Gallupista toiseen kokoomuksen, keskustan ja SDP:n luvut mahtuvat virhemarginaalin sisään ja perussuomalaiset kirivät kolmikon kantapäillä.

Perussuomalaiset on joissakin valtakunnallisissa mielipidemittauksissa mennyt jopa SDP:n ohi. Hämeen Sanomien teettämässä alueellisessa kyselyssä puolueen ennakoitiin jopa nousevan Hämeen vaalipiirin suurimmaksi.

Pitää muistaa, että tasaisten kannatuslukujen lisäksi jopa kolmannes äänestäjistä sanoo vielä harkitsevansa, mitä ehdokasta tai puoluetta äänestää. Sekin lisää jännitystä ja sitä kautta kiinnostusta vaaleja kohtaan.

Marssijärjestys voi siis olla näiden neljän puolueen osalta mikä tahansa. Se pitää median ja sitä kautta kansalaisten kiinnostusta yllä vaalipäivään asti.

Vaalit ovat jo pitkään olleet näyttävästi esillä mediassa. Tähän vaikuttaa varmasti sekin, että eri vaalitilaisuuksia ja tenttejä on järjestetty selvästi aikaisempaa enemmän. Niillä on pyritty paikkaamaan maksullisen mainonnan vähentymistä.

Puoluetoimistoissa pohditaan nyt kuumeisesti, mitä äänestysaktiivisuuden todennäköinen kasvu vaikuttaa puolueiden äänimääriin. Aina ennen vasemmistopuolueet, erityisesti SDP, ovat hyötyneet äänestysinnon kasvusta.

Nyt tämän kehitys ei ole enää kirkossa kuulutettu. Muutos johtuu ennen kaikkea perussuomalaisten valtavasta kannatuksen kasvusta.

Myös ennakkoäänten kasvu aiheuttaa omia pohdintojaan. Ovatko perussuomalaisten kannattajat niitä, jotka ovat ennakkoäänimäärää nyt kasvattaneet.

Monet asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että perussuomalaisten kannattajat lähtevät liikkeelle vasta vaalipäivänä, jos lähtevät. Tämäkään totuus ei välttämättä enää päde, koska perussuomalaisilla on nyt valtavat määrät uusia äänestäjiä, ja merkittävä osa heistä tulee kolmesta suuresta eli keskustasta, kokoomuksesta ja demareista.

Tasaväkinen tilanne ei vaikuta vain äänestäjiin innostavasti. Yhtä paljon se näkyy puolueiden kiihtyneissä kannanotoissa. Leimallista on, että kilpailevia puolueita arvostellaan entistä rankemmin sanankääntein ja oppositio käy vimmalla hallituksen kimppuun erityisesti EU:n kriisirahastoista.

SDP:lle ja perussuomalaisille hallituksen haukkuminen on nyt keskeinen vaaliteema, ja kova kinastelu kiinnostaa kansalaisia. Eri asia on, saadaanko nyt nähdyllä tyylillä kerrottua äänestäjille puolueiden omia ohjelmia.

Onneksi Suomessa on vältytty henkilöön kohdistuvilta lokauskampanjoilta. Tähän mennessä vain perussuomalaisten puheenjohtajasta Timo Soinista on iltapäivälehdissä juoruiltu henkilökohtaisia asioita, kuten hänen herkkähipiäisyyttään ja öykkäröintiään.