fbpx
Uutiset

Ensiksi valituslupa, sitten vasta päätös – Korkein hallinto-oikeus haluaa muutosta tapaan, jolla juttuja puidaan

Hallitus on jo antanut esityksen lakimuutoksesta, joka muuttaisi tapaa, jolla jutut etenevät Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi uskoo, että valituslupakäytännön muutos parantaisi KHO:n ennakkopäätösten tasoa.

Valtaosa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) saapuvista asioista halutaan valitusluvan taakse.

Korkein hallinto-oikeus on antanut asiasta julkilausuman jo syyskuussa pidetyn 100-vuotisjuhlaistuntonsa yhteydessä, ja KHO:n uusi presidentti Kari Kuusiniemi toisti vaatimuksen keskiviikkona pidetyssä mediatilaisuudessa Helsingissä.

Nykyisin monista asioista voi valittaa KHO:een suoraan ilman, että valituslupaa tarvitsee erikseen pyytää.

Kuusiniemen mukaan uudistuksen ensisijainen tarkoitus on säästää KHO:n resursseja, koska valitusluvasta voidaan päättää kolmen tuomarin kokoonpanolla. Tavanomaisesti asiat ratkaistaan viiden tuomarin voimin.

Muutos nykykäytäntöön on yksinkertaistetusti, että kevyempi tuomarikokoonpano ensiksi arvioisi sitä, onko valitusluvalle ylipäänsä perustetta.

– Meillä on tänä päivänä vieläkin iso joukko sellaisia asioita, joista saa valittaa tänne suoraan ilman valituslupaa, sanoo Kuusiniemi Lännen Medialle.

– Esimerkiksi lastensuojeluasiat ovat kaikki sellaisia, hän jatkaa.

Valituslupakäytäntö on käytössä esimerkiksi rikos- ja riita-asioita käsittelevässä Korkeimmassa oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus käyttää Suomessa ylintä lainkäyttövaltaa hallinnollisissa asioissa.

Muutosta käsitellään jo

Korkeimman hallinto-oikeuden esittämää muutosta valmistellaan jo, ja valmistelu on ehtinyt jo eduskuntaan asti.

Hallintoasioiden oikeudenkäyntilakia koskevassa esityksessä todetaan, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta voisi hakea muutosta lähtökohtaisesti valitusluvan kautta.

Kuusiniemi pitää muutosta tervetulleena, jos eduskunta hyväksyy sen.

Kuusiniemen mielestä valituslupakäytännön muutos ei heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa, vaikka muutos tarkoittaisi tuomarikokoonpanon keventämistä.

– Vakaa uskomme on, että kokonaisuudessa tämä parantaa oikeusturvaa ja päätöstemme ohjaavaa vaikutusta.

Hän perustelee tätä sillä, että KHO voisi jatkossa keskittyä entistä paremmin niihin juttuihin, joissa KHO:n “viimeinen sana on kaikkein tärkein.”

– Se, että asia käsitellään kolmen tuomarin ja valmistelijan kokoonpanolla, ei tarkoita, että asia käsitellään pintapuolisesti, hän sanoo.

Juttumäärät ovat Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kasvaneet viimeisinä vuosina. Viime vuonna KHO ratkaisi yli 6 600 asiaa, kun vielä vuonna 2015 ratkaistavia asioita oli yli 4 010.

Perusteet valitusluvalle

Nykyisen hallintokäyttölain mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) on myönnettävä valituslupa, jos juttu täyttää jonkin kolmesta perusteesta.

1. Jutulla on mahdollinen ennakkopäätöksen vaikutus myöhemmälle lain soveltamiselle.

2. Aiemmassa käsittelyssä on tapahtunut ilmeinen virhe.

3. Valituslupaa puoltaa muu painava syy.

KHO käsittelee Suomessa muun muassa turvapaikka-asioita, verotuspäätöksiä ja kunnallisia kaavoitusasioita.

Menot