Uutiset

Entisen Sotkan saha-alueen maanpuhdistus nielisi 8–11 miljoonaa

 

Kaupunki on käynnistämässä hintaneuvottelut Kantolaan suunnitellun maailmanluokan tapahtumapuistoalueen ja kahden sitä lähellä olevan tontin ostosta Tradekalta.
Tradekan puolesta neuvotteluja käyvän KJ-Kiinteistöjohto oy:n kiinteistöpäällikkö Jan Ingelin kertoo päämiehensä esittävän tarjouksen jo ensi viikolla tai seuraavan viikon alussa. 
Hämeenlinnan kaupunkia neuvotteluissa edustaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.
 
Tonttien pinta-ala 14 hehtaaria
 
Kyseinen alue on suuruudeltaan 14 hehtaaria ja sijaitsee Kantolanniemen lounaisosassa Vanajaveden rannan läheisyydessä vastapäätä Visamäkeä. Ranta-alue on jo kaupungin omistuksessa. 
 
Kaavan mukaan alue sisältää yhden liiketontin, kolme teollisuustonttia sekä valtatie 10:een eli Turku-tiehen rajoittuvan suojaviheralueen. Osalla alueesta on aiemmin toiminut saha, jonka tiedetään saastuttaneen maaperää.
 
Tradekan ja kaupungin kustantama konsultti, Goulder Associates oy, selvitti ennen hintaneuvottelujen aloittamista paljonko alueen maaperän puhdistuskustannukset olisivat, jos alue hyödynnettäisiin nykyisen kaavan sallimaan käyttöön. Puhdistus maksaisi 7,7–11 miljoonaa euroa.
Tapahtumapuiston maaperää ei välttämättä tarvitsisi puhdistaa lainkaan, vaan riittävä suoja saataisiin täyttämällä alue puolen metrin puhtaalla maakerroksella.
 
Kaava ja puhdistustarve vaikuttavat hintaan
 
Kyseisen 14 hehtaarin myynti- ja ostohinnoista osapuolet ovat vielä täysin hiljaa. Molemmilla on tonttien arvosta omat näkemyksensä.
 
– Kaava määrittää tontin arvon ja puhdistustarpeen. Kauppahintaan vaikuttavat tietysti puhdistuskulut, jotka lain mukaan ovat maanomistajan velvoite. Ilmeisesti on niin, että maan arvo on huomattavasti vähemmän kuin puhdistuskustannukset, näkee kaupungin geodeetti Aki Järvinen.
 
– Meidän laskelmamme osoittavat ihan eri luokkaa. Rakennusten sijoittelulla pystyy vaikuttamaan hirveästi kustannuksiin. Paljon saastuneille maa-alueille ei edes ole järkevä rakentaa, kiinteistöpäällikkö Jan Ingelin vastaa.
 
Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan koko Kantolanniemen 163 hehtaarin teollisuusalueen maaperän puhdistaminen teollisuuskäyttöön maksaisi 34 miljoonaa euroa ja asumiskäyttöön 140 miljoonaa euroa.
 
Tästä niin sanotuksi saha-alueeksi tuolloin lasketun 35 hehtaarin (sisältäen nyt kaupan olevan 14 hehtaarin alueen) maan puhdistaminen teollisuustontteja varten olisi maksanut 22 miljoonaa ja asuintontteja varten 72 miljoonaa euroa.
 
Kantolanniemessä on kaikkiaan 60 kiinteistöä, joista 14 omistaa kaupunki ja Tradeka 7. Loput 39 ovat yksityisomistuksessa. (HäSa)